Åsa Eriksson och Jan Axel Nordlander.

Sverige och EU har en unik chans att stå upp för kambodjanska människorättsförsvarare när EU nästa månad omprövar Kambodjas tullfrihet för export till EU, skriver Åsa Eriksson och Jan Axel Nordlander från Initiativ Kambodja.

Under en så kallad Everything But Arms-överenskommelse ges Kambodja tullfrihet i utbyte mot att landets regering förbinder sig att respektera demokrati och mänskliga rättigheter. Men tvärtemot har premiärminister Hun Sen upplöst oppositionen och satt demokratin ur spel.

Sverige har en lång historia av stöd till demokratikämpar i Kambodja. Kambodja är också ursprungsland för stor import av textilvaror som importeras tullfritt till Sverige och andra EU länder. Men sedan 2017 har tillståndet för demokrati och mänskliga rättigheter allvarligt försämrats, vilket har föranlett EU att se över Kambodjas förmånliga handelsvillkor med EU.

Nyligen besökte vi landet och mötte företrädare från olika delar av samhället som alla vittnade om tilltagande repression mot oliktänkande. Deras vittnesmål kom inte som en överraskning. Tvärtom är förtrycket väldokumenterat i otaliga rapporter från FN:s specialrapportörer och från internationella människorättsorganisationer. Underlaget för EUs besluden 12e februari har läckt till media och målar upp en bild av ett land som förvandlats till en hård diktatur.

De vi träffade beskrev systematiska och omfattande människorättsövergrepp utförda av militär, polis och av regimen närstående intressen. De tillhör en krympande skara som fortfarande vågar tala ut, trots hot, trakasserier, misshandel och arresteringar. I stort sett enhälligt uppmanade de Sverige och EU att sätta press på enpartistaten.

I decennier har Hun Sen vilselett EU och svikit otaliga löften om reformer.

På kort sikt riskerar regimens löftesbrott mot EU, förlorad tullfrihet och minskad export att drabba landets hundratusentals textilarbetare. Trots detta möttes vi om och om igen av samma tydliga budskap: EU måste utnyttja möjligheten att pressa regimen till reformer om textilarbetare och alla andra Kambodjaner skall få en chans till demokrati. Öppna hot från premiärministern om att ”likvidera oppositionen” ifall att EU gör slag i saken och tar bort tullfriheten visar att detta är regimens svaga punkt och en reell möjlighet för EU att påverka.

Efter en våg av intensifierat förtryck var Sverige ett av de första länderna att markera genom att avbryta en del av biståndet till regimen. Detta efter att oberoende media stängts ned, oppositionspartiet förbjudits och oppositionsledare arresterats. Nu krävs emellertid koordinerade och kraftfulla åtgärder på EU nivå. Dissidenter trakasseras, fängslas och mördas. Vanliga kambodjaner är rättslösa i händerna på det korruptaledarskapet.

I decennier har Hun Sen vilselett EU och svikit otaliga löften om reformer. Perioder av eskalerande förtryck har följts av symboliska eftergifter för att lugna utländska kritiker, medan regimen sakta men säkert har kvävt demokratin.

I en tid när demokratin pressas tillbaka globalt är det viktigt att Sverige och EU står upp för mänskliga rättigheter och utnyttjar EUs handel som ett verktyg för att bistå demokratiförsvarare. Suspendera Kambodjas tullfrihet tills dess att regimen lever upp till sina förpliktelser gentemot det kambodjanska folket och EU!

 

Åsa Eriksson, Initiativ Kambodja, Riksdagsledamot (S)

Jan Axel Nordlander, Initiativ Kambodja, f.d. Ambassadör för Mänskliga Rättigheter

Initiativ Kambodja är en förening som syftar till att stötta demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja. Vi samlar riksdagspolitiker från olika partier samt personer som i sitt värv på olika sätt engagerar sig för Kambodja.