Kalla Faktas avslöjande av »Sfi-bluffen« visar hur en stor skolkoncern ger undermålig undervisning i svenska för invandrare, trots löften om hög kvalitet. Detta måste få ett slut.

Hur många gånger ska det behöva sägas? Så länge skolan behandlas som en marknad och så länge vi tillåter aktörer på denna marknad att främst styras av vinstintresse kommer det finnas oseriösa företag som tjänar pengar på elevernas och lärarnas bekostnad.

Kalla faktas senaste granskning »Sfi-bluffen« är ett utmärkt exempel på detta, om hur en av de största skolkoncernerna i Sverige bedriver undermålig verksamhet i just svenska för invandrare (sfi).

I reportaget får journalisten Jenny Sköld jobb som sfi-lärare på Astar i Liljeholmen, Stockholm. Astar är en del av koncernen ThorenGruppen, som grundats och ägs av Raja Thorén, och som Stockholms stad värderat bäst lämpad under upphandlingsprocessen för att ta hand om sfi-elever.

Jenny Sköld är outbildad och oerfaren, vilket inte hindrar henne från att bli anställd på skolan som utlovar förstklassig utbildning. Med dold kamera visar hon en annan bild.

I anbudet till Stockholms stad erbjöd Astar »mervärden« om de skulle vinna upphandlingen. Dels garanterade de att om klassen har över 20 elever ska det vara två lärare som tar hand om varje lektion och dels att eleverna kommer att få hög digital kompetens genom den datorbaserade undervisningen.

Det visar sig att det inte finns något tvålärarsystem att tala om, ibland är det så många som 50 elever i klassrummet samtidigt med en lärare, det finns en dator på sex elever (det finns inga läroböcker på skolan) och bara var tredje lärare är behörig.

Jenny Sköld undervisar sina grupper på över 20 elever ensam utom en gång, då hon inför en planerad inspektion från Stockholms stad får sällskap av en kollega som är ditkommenderad för inspektionens skull.

Kontrollerna på skolorna bör vara många, minutiösa och oanmälda.

Behovet av undervisning i sfi har vuxit markant de senaste åren, samtidigt som andelen behöriga sfi-lärare är den lägsta på över tio år.

Sfi-undervisningen sker antingen i kommunens egen regi eller läggs ut på entreprenad efter att upphandling gjorts. Här finns gott om pengar att hämta för de privata aktörer som kommunerna tar hjälp av för att klara trycket.

I skenet av detta ter det sig absurt att Moderaterna för några veckor sedan gick ut med ökade krav på sfi-studenterna. Det handlar om att skärpta språkkrav på nyanlända kommer att vara villkor för att de ska få sin ekonomiska ersättning såväl som sitt uppehållstillstånd.

Det vore mer klädsamt om Moderaterna och andra istället ville skärpa kraven för de skolföretag som inte håller vad de lovar för sin sfi-verksamhet.

Kontrollerna på skolorna bör vara många, minutiösa och oanmälda. Visar det sig vid en kontroll att upphandlingsavtalet inte efterlevs ska kommunersättningen sänkas eller vite utdelas.

De företag som återkommande brister i kvalitet bör bli av med sitt uppdrag och göras återbetalningsskyldiga till kommunen.

Eller gör bara som Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, föreslår: förbjud entreprenad inom vuxen- och sfi-utbildningen och gör verksamheterna till kommunernas ansvar fullt ut.