Saab JAS 39D Gripen. Bild: Bene Riobó/Wikimedia commons

debatt Colombia har upprepade gånger brutit mot Vapenhandelsfördraget. Ändå vill Sverige tillsammans med flera andra länder sälja krigsflygplan till landet. Sverige hycklar genom att på samma gång stödja ett fredsavtal och vara berett att exportera vapen, skriver 45 politiker, aktivister med flera.

Det är häpnadsväckande att se Sverige bland de länder som står redo att sälja krigsflygplan tillsammans med Frankrike, Spanien och USA till Colombia. Sverige är ett av länder som signerat Vapenhandelsfördraget (ATT). Genom detta avtal kontrolleras för första gången den internationella handeln med konventionella vapen och antogs av FN:s generalförsamling den 2 april år 2013.

Artikel 6 och 7 i ATT säger att det är förbjudet att exportera vapen om de ”används i förbindelse med folkmord, brott mot mänskligheten, grova brott mot Genèvekonventionen från år 1949, vid angrepp mot civila eller andra krigsförbrytelser som definieras av andra avtal som parterna är anslutna till”. Avtalet understryker att det är den försäljande statens, i detta fall Sveriges skyldighet att utvärdera om det finns en risk för våld mot kvinnor och barn. Den colombianska staten har upprepade gånger gjort sig skyldig till det slags angrepp mot civila som ATT åsyftar och fortsätter att göra så.

Special Justice for Peace, ett organ som bildades utifrån fredsavtalet mellan FARC-EP och den colombianska staten, rapporterade att de colombianska väpnade styrkorna medvetet mördade 6402 obeväpnade civila mellan 2002 och 2008. Den mördade civilbefolkningen redovisades i officiella dokument som medborgare som omkommit i strid.

I november 2019 dödades sju minderåriga till följd av en militär bombning i Caquetá. Den dåvarande försvarsministern Guillermo Botero blev då tvingad att avgå. Drygt ett halvår senare våldtog sju soldater från nationella armén en flicka från urfolket Emberá Chamí. Som svar avskedades den visselblåsare som anmälde soldaterna.

I början av mars i år bombade flygvapnet ett läger i Guaviare där barn vistades. Den inofficiella informationen rapporterar om 12 barn som mördades. Det som är slående är att försvarsminister Diego Molano kallade barnen för “krigsmaskiner” och som om det inte var tillräckligt uttalade han i en radiointervju att minderåriga “upphör att vara offer när de begår brott.”

Å ena sidan stöd för fred, å andra sidan försäljning av krigsflygplan, det går inte ihop Sverige!

Med andra ord menar han, att dessa barn och andra barn under liknande omständigheter inte kan anses vara offer för tvångsrekrytering eller andra orättvisor. De är brottslingar och de förtjänar att bombas. Det är en slags avrättning av barn eller dödsstraff för barn.

Enligt internationell rätt är det den colombianska statens skyldighet att göra allt som är möjligt för att skydda minderåriga som utsätts för tvångsrekrytering. Barnen är offer för ett brott och staten har den ofrånkomliga skyldigheten att skydda dem!

Regeringen har som mål att förnya Colombias krigsflygplan och har förmedlat en summa på 4 000 miljoner dollar för att köpa 24 krigsflygplan. Detta vid en tidpunkt då de mest exploaterade samhällssektorerna, medelklassen och små företagen vägrades av staten att få det stöd de behövde i samband med den pågående Coronakrisen. Det handlar om en situation då de colombianska medborgarnas basbehov inte på något sätt kan garanteras. Det är i det här läget som Sverige vill sälja krigsflygplan till Colombia.

Det är belagt att den colombianska armén mördar minderåriga, och obeväpnade civila. Vi som undertecknar detta brev ställer oss undrande om Sveriges feministiska regering är villig att bryta mot Vapenhandelsfördraget och gå vidare med sin försäljning av krigsmaskiner till ett land som systematiskt förbryter sig mot civilbefolkningen?

Colombias befolkning längtar efter fred och försoning, och mer så efter ett fredsavtal där Sveriges regering tydligt uttryckt stöd för processen som ska identifiera försvunna människor under kriget. Å ena sidan stöd för fred, å andra sidan försäljning av krigsflygplan, det går inte ihop Sverige! Detta är ett enormt hyckleri.

Vi uppmanar Sveriges regering att försvara de mänskliga rättigheterna i Colombia och att avstå från att sälja JAS-vapen till den colombianska regeringen. Sveriges regering måste respektera sina internationella åtaganden, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

 

Jaime Gomez, Colombia Humana Internacional och människorättsaktivist
Alejandra Gomez Lozano, feministisk aktivist
Jose Gamboa, lärare och forskare vid Umeå universitet, medlem i Congreso de los Pueblos
Blanca-Lilia Lozano, feministisk aktivist
Adriana Quintero Usuga, Foro Internacional de Victimas, Mångkulturell organisation för integration och mänskliga rättigheter Sverige
Parul Sharma, människorättsjurist, tidigare ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation.
Farida Al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ
Nasma Salim, Generalsekreterare Peaceworks
Valter Mutt, f d riksdagsledamot (MP)
Efrain Silva, medlem i Socialdemokratiska Arbetareparti och människorättsaktivist
Teysir Subhi
, partiledare för Feministiskt initiativ
Lorena Delgado Varas, riksdagsledamot (V)
Håkan Svenneling, riksdagsledamot och utrikestalesperson (V)
Juan Velásquez, docent – Göteborgs universitet
Maria-Pilar Reyes, styrelseledamot Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Edda Manga, forskare och vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum
Guillermo Baquero, fredsaktivist
Otto Higuita, spansklärare i Sverige och människorättsaktivist
Jens Holm, riksdagsledamot (V)
Soledad Quintana, barnmorska och feministisk aktivist
Myriam Gómez Lates, människorättsaktivist
Maria Parra, politisk exil i Sverige
Víctor Asencio, Förening Pardo Leal
Yasmine Posio, riksdagsledamot (V)
David Silva, Vänsterpartiet Hägersten
Daniel Alvarez, Revista LA TINA
Jorge Maria Londoño, colombian och människorättsaktivist
Oscar Barajas, colombiansk fredsaktivist
Carmen Blanco Valer, urfolkspolitisk talesperson Latinamerikagrupperna
Francisco Contreras, Latinamerikagrupperna talesperson för politisk utveckling i Latinamerika
Stephanie Lobos, styrelseledamot Latinamerikagrupperna
Marta Saldarriaga, medlem i SOFEUT
Javier Charry, Foro Internacional de víctimas
Claudia Moreno, Foro Internacional de víctimas
Miguel Jaramillo, biolog Stockholm
Victor Castro, kemiingenjör
Constanza Gamboa, ALUNA
Jeanette Escamilla, f d riksdagsledamot (V)
Imelda Daza Cotes, exil från UP
Juan Garcia Olaya, sjuksköterska Göteborg
Estefan Garzón, ALUNA
Daniel Andrés Gamboa Esquivel, Utvecklingsledare
Klara Knapp, ordförande Latinamerikagrupperna
Elena Gutierrez, projektledare
Yénika Castillo Muñoz, aktivist och designer, Solidaritet med Ayotzinapa-Sverige