Annika Skogar

Det är anmärkningsvärt att den svenska regeringen anser att det är försvarbart att sälja vapen i samma stund som fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan är påskrivet. Det går stick i stäv med fredsarbetet, skriver Annika Skogar, ordförande i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

I mars 2017 undertecknade Sverige och Colombia ett militärt samförståndsavtal. En glädjande nyhet för svensk vapenindustri då det ökar möjligheterna för vapenexport till landet. I det mycket bräckliga stadium som fredsprocessen nu befinner sig i, finns planer från Saab på en försäljning av stridsflygplanet Jas Gripen.

Fredsavtalet undertecknades mellan Farc-gerillan och den colombianska regeringen i slutet av 2016.

Sverige har aktivt engagerat sig i fredsprocessen i Colombia under många år. Nu när fredsavtalet är påskrivet inriktar sig Sverige på att sälja vapen.

Det är anmärkningsvärt att den svenska regeringen anser att det, i samma stund som ett fredsavtal är påskrivet, är försvarbart att sälja krigsmaterial trots att fred inte sker från en dag till en annan.

Ett fredsavtal är ett första steg. Nu måste ett intensivt arbete göras för att garantera implementeringen av avtalet och förebygga att fredsprocessen bryter samman.

Det finns fortsatt stora utmaningar vad gäller säkerheten i landet och arbetet för nedrustning på alla nivåer måste stärkas.

I takt med att Farc påbörjat sin avväpning inleder paramilitära grupper en offensiv taktik för att överta kontrollen över tidigare Farc-kontrollerade områden.

Efter att fredsavtalet undertecknades i höstas har det skett en ökning av våld riktat mot lokala ledare för bland annat kvinnors rättigheter, småbrukare och urfolk. De har blivit terroriserade, fått dödshot och mördats.

Vidare har den nationella militären gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna under konflikten.

I Utrikesdepartementets senaste landrapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Colombia, publicerad 2017, går det att läsa att Colombia har stora problem med straffrihet.

Utöver det så påpekar rapporten att den interna kontrollen av misstänkta fall av utomrättsliga avrättningar utförda av statens säkerhetsstyrkor är otillräcklig.

IKFF Colombia är mycket förvånade över nyheten om eventuell vapenexport från Sverige.

De har svårt att tro att samma regering som har engagerat sig för fred och som stödjer fredsavtalet är samma regering som i detta kritiska läge främjar försäljningen av vapen till landet.

 

De har svårt att tro att samma regering som har engagerat sig för fred och som stödjer fredsavtalet både ekonomiskt och politiskt, är samma regering som i detta kritiska läge främjar försäljningen av vapen till landet.

Fredsavtalet innefattar tack vare hårt arbete från det colombianska civilsamhället ett genusperspektiv, vilket kommer att vara avgörande för kvinnors rättigheter i Colombia.

Sverige har varit en stödjande aktör i detta arbete. För trots att situationen för kvinnor långsamt förbättras i Colombia lyfter UD-rapporten att den allmänna minskningen av våld på grund av minskad väpnad konflikt inte har haft motsvarande effekt på minskningen av våld mot kvinnor.

Dessutom finns en opposition mot fredsavtalet i Colombia och konservativa krafter arbetade aktivt emot att fredsavtalet innehöll ett genusperspektiv och lyckades även urvattna tidigare starkare skrivningar. 2018 går Colombia till val. Det kommer att bli en stor utmaning för freden.

Den allmänna minskningen av våld har inte haft motsvarande effekt på minskningen av våld mot kvinnor.

En försäljning av stridsflyg bidrar inte till att säkerställa genomförandet av fredsavtalet i Colombia.

Istället motverkar det arbetet som Sverige har investerat i fredsprocessen samt Sveriges feministiska utrikespolitik.

Det är dags att regeringen Löfven slutar ge med den ena handen och ta med den andra.

 Annika Skogar är ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF