Pia Gustavsson

Replik Fanny Nilssons text om antibiotikaresistens i kyckling innehåller felaktigheter, menar Branschorganisationen Svensk Fågel.

Branschorganisationen Svensk Fågel ifrågasätter starkt de felaktigheter om antibiotikaresistens och ESBL hos kyckling som radas upp i Fanny Nilssons frilanstext. Svensk kycklinguppfödnings arbete med att motverka antibiotikaresistens och förekomst av ESBL har tvärtom gett fina resultat vilket nyligen uppmärksammades av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

Förekomsten av ESBL-bildande tarmbakterier hos friska djur i Europa, speciellt inom svensk kycklinguppfödning, har minskat under de senaste åren. I Sverige är situationen överlag stabil och god jämfört med andra länder.

Fanny Nilsson skriver ändå om att köttindustrin bidrar till ökad antibiotikakonsumtion. Det kan till viss del stämma, speciellt i länder utanför Europa men i Sverige är siffrorna omvända. Det används extremt lite antibiotika till svenska livsmedelsproducerande djur och allra minst till svenska kycklingar.

Oron för resistens mot antibiotikumet karbapenem och ESBL-CARBA beskrivs också i Fanny Nilssons text som den mest fruktade bakterien på sjukhus. Här är kopplingen till svensk kyckling helt fel, alla införda avelsflockar inom svensk kycklinguppfödning testas för ESBL-CARBA med 0 procents förekomst som resultat. Bakterier med den resistensen förekommer överhuvudtaget inte hos svenska kycklingar.

Vidare hänvisar Fanny Nilsson till siffror från 2015, då var tredje svensk kyckling i våra kyldiskar skulle vara bärare av ESBL-producerande bakterier. Statistik från 2015 är för gammal och inte relevant idag, sedan dess har ESBL- förekomsten minskat betydligt. I den senaste rapporten från EFSA, från mars 2020, visas en minskning på 68 procent av ESBL sedan år 2016 vad gäller tarmprov tagna från kyckling.

Det positiva resultatet i Sverige, där förekomsten av ESBL bland avelsdjuren har minskat, är en följd av flera års hårt arbete av näringen, branschorganisationer och avelsföretagen, i samverkan med myndigheter. Ett arbete som har gett goda resultat som är värda att lyfta som ett positivt exempel.

 

Pia Gustavsson
veterinär, Svensk Fågel