Statsministern kan äntligen berätta för oss hur det ser ut i verkligheten – den som forskningen inte förstår.

Statsminister Fredrik Reinfeldts jultal är över huvud taget förvirrande som företeelse, det är ett politiskt tal som innehåller ett antal besked. Men trots att de kommer från statsministern ska det inte ses som löften. Förra årets utfästelser om ökade resurser till, och satsningar på, kvinnojourer visade sig till exempel handla om en ”viljeriktning” snarare än politik. Märkligt från en statsminister, men tyvärr verklighet.

När Reinfeldt talade på Skansen på måndagen var skolan temat för dagen. Det kom konkreta politiska löften om ”mer resurser i kommande budgetar”, ”resursökningar för inlärningsstöd i unga år” och det kommer möjligen också bli mindre klasstorlekar och tidigare betyg. Vad av detta som faktiskt är riktig politik har vi alltså ingen aning om. Det kan lika gärna handla om en viljeriktning.

För Reinfeldt sa samtidigt att ”de stora reformerna är genomförda, nu måste det få ta tid”. Beskedet kan alltså vara att de löften som gavs inte är aktuella.

Statsministern argumenterade också för att de problem som finns i svensk skola är ett arv från tidigare socialdemokratiska regeringar. Sedan räknade han upp en mycket lång rad reformer som regeringen har genomfört, som om antalet förändringar i sig vore ett mått på kvalité, ett självändamål.

Han pratade om utbildningsminister Jan Björklund (FP) i termer som liknade en avtackning: ”Jan Björklund har gjort väldigt mycket för svensk skola. Jan Björklund har lagt grunden för en skola som om några år kommer ge bättre resultat.”

Samtidigt som han konstaterade att resultaten i skolan i dag är för dåliga och att det är tidigare regeringars fel lyfte han också fram hur otroligt bra skolan är i dag och att det är tack vare regeringen. Det vet Fredrik Reinfeldt. Han har nämligen besökt (minst) sju skolor, berättar han, och med det som empirisk grund dömer han ut alla internationella undersökningar och den forskning som finns:

”Svensk skola är bättre än sitt rykte” säger statsministern. Man får förmoda att just det inte är på grund av sossarna?

Under jultalet snårar Reinfeldt in sig i berättelser om olika pedagogiska exempel han har mött ute i verkligheten. Att med små anekdoter berätta för medborgarna hur det ser ut i samhället är något politiker bara ägnar sig åt när de börjar uppleva verkligheten som verkligt exotisk. Vi fick höra statsministern säga saker som att “Lego har en hel del fördelar” och ”Det är uppenbart att elever haft nytta av att man kan spela upp på sin padda instruktioner” (ja, det var så han formulerade sig!).

En kort sammanfattning av Reinfeldts jultal är svår att leverera utan att det blir förvirrande. Men det är väl värt ett försök:
”Nuförtiden finns det Ipads. Skolan är dålig eftersom Socialdemokraterna är dåliga. Om några år blir den bra, tack vare alliansen. Fast när jag är ute i Sverige så ser jag att den är fenomenal redan i dag. Det är tack vare alliansen. Vi har gjort rekordmånga reformer av skolan. Det är bra. Ju fler förändringar desto bättre. Detta kommer visa sig vara bra även om det inte märkts på sex år. Därför ska vi inte förändra något mer nu. Förutom att sätta in betyg tidigare, öka resurserna och göra klasserna mindre. Detta är inget löfte. Det är ett jultal. God jul.”