Folkviljan Den 24 augusti kommer Dagens Arena tillsammans med Kvartal, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern arrangera ett så kallat Town hall-möte där väljarna får ställa frågor till politikerna om två av valets stora frågor – skola och utbildning respektive lag och ordning. Inför Town hall-mötet gör Dagens Arena och Kvartal en intervjuserie där väljare får svara på frågor om hur de ser på politik och årets val.

Namn: Liselott Agerlid

Foto: Marie Linner.

Ålder: 53

Bostadsort: Stockholm

Sysselsättning: Jurist

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Vi kan alla enas om vilka problem vi har i dag med elbrist, höga drivmedelkostnader, skenande våldsutveckling och organiserad brottslighet. Det skulle behöva ett helhetsgrepp för att komma åt problemen, man måste jobba från alla håll. Sen ser jag skolans situation och skulle gärna vilja veta vad det för skola partierna vill ha? Tycker de att läroplanen är tydlig – tror de att alla barn vet vad som förväntas av dem? Varken barnen, föräldrarna eller lärarna förstår betygskriterierna, och det skapar stress. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Rättsstaten. Det beror på att jag jobbar på en advokatbyrå. Jag vill att rättsstaten, myndigheterna och rättssystemet ska fungera. Det är en demokratisk fråga och handlar också om mänskliga rättigheter. Försvars och säkerhetspolitik gör mig också väldigt engagerad. Jag tycker det är bra om än lite yrvaket att vi äntligen ansökt till Nato. Men vi måste också ha ett tydligt mål med ett eget försvar.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Det är en jättebra fråga som fler borde ställa sig. Jag är mycket mer ifrågasättande av det svenska biståndet än tidigare. Ju närmare jag kommit i olika yrkesroller eller resor desto mer tveksam till om det verkligen är det här vi ska göra med våra pengar har jag blivit. Framför allt tycker jag inte att vi ska ha ett enprocentsmål, utan fråga oss vad vi åstadkommer för resultat med alla miljarder i bistånd. 

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Jag vill veta hur de tänker säkerställa kvaliteten i våra skolor. Politikerna har kommit undan i hela skoldebatten. Det har blivit många frågor men man pratar inte om det som är viktigt utan lockas in i diskussionen om vem som äger skolan, när man verkligen borde diskutera kvaliteten på den. Jag stödjer friskolesystemet men det gick lite väl snabbt när man införde det, och uppenbarligen har det funnits för stora möjligheter att använda sig av systemet utan att leverera skolan som det var tänkt. Det måste ske en tät kontroll och uppföljning på alla skolor.

Namn: Mia Rolandsdotter 

Ålder: 56

Bostadsort: Nyköping

Sysselsättning: Folkhögskolelärare

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Mia: Jag tycker att den allmänna samhällsutvecklingen följer ett amerikanskt mönster med ökad polarisering, där olika grupper har svårt att förstå varandra. Det pratas mycket om symbolfrågor i stället för att ta tag i problemen. Det är mycket populism och enkla lösningar på komplicerade problem.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Det som gör mig engagerad, och frustrerad, är att politikerna inte tar tag i de stora överlevnadsfrågorna om klimatet. Man har stoppat huvudet i sanden och låtsas att det löser sig självt. Man tror att ekonomin är ett eget system och naturen ett eget, men om naturen och det ekologiska kretsloppet kraschar då kraschar också ekonomin.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Mia: Jag skulle nog säga att jag gått från att tro att det är bra med regionalt och kommunalt ansvar för sjukvård och skola, till att det kanske skulle vara bättre med ett statligt övergripande ansvar för verksamheterna. Jag har inte landat i någonting men är nog på väg att ändra uppfattning.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Jag är själv lärare och har insyn i utbildningsfrågorna. Just klimatet landar också i skolvärlden. Hur mår barnen, ungdomarna och de vuxna? Hur adresserar vi i skolan att vår civilisation står inför en jättestor kris? Och vilken hjälp får vi från politikerna?

Namn: Andreas Rosenlund 

Ålder: 55

Bostadsort: Nacka

Sysselsättning: Kommunikationsdirektör

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Vi går mot tuffa tider efter att ha haft många fina år. Samhällsutmaningarna är stora med inflation, sämre ekonomi, klimatförändringar, gängkriminalitet. Det känns som att det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Troligen går vi in i en lågkonjunktur med risk för arbetslöshet och ytterligare påfrestningar. De som vinner valet kommer att ha fullt upp. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Man måste vara hårdhudad eller ha svårt att ta in klimatförändringarna för att inte bli engagerad i dem. Konsekvenserna är så enorma att de inte går att skjuta på eller ignorera. Sedan allt som rör rasism, och därmed invandringsfrågan. När man vill avhumanisera och göra individuella problem kollektiva. Till exempel detta med muslimer, det är ju en synnerligen heterogen grupp, som typ vi kristna. 

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

En fråga som är svår är kärnkraften, där det finns klimatargument för, men där har jag ändrat mig. Dels för att mycket uran kommer från Ryssland, dels för att det är ett säkerhetsproblem i samband med krig och mänskliga faktorn och nu också med att man i Frankrike inte kunnat köra dem på grund av för varmt kylvatten. Det är känns inte som en säker eller planerbar energikälla. 

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Dagens debatt kring lag och ordning drivs mest av rädsla och populism och jag ville höra lite mer om vad politikerna vill göra ur ett mer långsiktigt och konstruktivt perspektiv.

Namn: Mattias Nilsson 

Ålder: 43

Bostadsort: Västerås

Sysselsättning: Sjuksköterska inom äldreomsorgen

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Mindre bra tyvärr. Sverige står inför väldigt stora utmaningar med en arbetslöshet som ligger i EU-toppen. Eskalerande kriminalitet som bara blir råare och råare, skenande el och bränslepriser som framförallt beror på höga skatter, sjukvård i kris med långa vårdköer, stor brist på vårdplatser och för stor administrativ börda för vårdpersonalen. Segregationen som blir större och större och en integration som ej fungerar, ett försvar som behöver rustas upp och en skola som är i kris.

Tyvärr ser jag dystert på samhällsutvecklingen i nuläget men är också optimist, jag tror och hoppas utvecklingen går att vända. Med tanke på att Sverige har ett av världens högsta skattetryck borde fler samhällsfunktioner fungera bättre.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Sjukvården och äldreomsorgen står mig varmt hjärtat, det gör mig riktigt engagerad. Har tyvärr svårt att se att dagens förda politik löser krisen i sjukvård och äldreomsorg.

Brott och straff engagerar mig också väldigt mycket. Sverige har en kriminalitet som bara blir värre och värre och där upplever jag att polis och politiken för länge sedan tappat greppet om situationen och utvecklingen. Jag upplever att regeringen med dess samarbetspartier och oppositionen pratar helt olika språk och ser på verkligheten med helt olika glasögon.

Slöseri med skattepengar och bristen på ansvarskänsla bland politiker och tjänstemän gör mig och också engagerad men också frustrerad. Jag tror starkt på att återinföra tjänstemannaansvaret.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Ändrade åsikt om vaccinpass tidigare i år, i början av pandemin kände jag att vaccinpass kunde vara ett sätt att hantera pandemin. Ju mer jag läste på och satte mig in i frågan, från både för och emot sidan, började jag tvivla. Vaccinen förhindrar inte smittspridning som man trodde från början utan vaccinerade kan sprida smitta, vaccinpass kan då ge en falsk trygghet och när stat eller myndigheter vill begränsa frihet och rörlighet för en del människor ska man dra öronen åt sig. Det var min fästmö som fick mig att se på djupet i den frågan. Den debatten är väldigt polariserad och komplex och leder lätt till pajkastning.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Det är ett område som engagerar mig. De flesta politiska partier tävlar om att höja straffen. Jag känner att det blir mest ett spel för galleriet. Att politikerna vill visa prov på handlingskraft, titta på oss – vi vill eller vi har gjort flera straffskärpningar, vi tar minsann kriminaliteten och brottsbekämpningen på allvar. Leder verkligen straffskärpningarna till att fler döms till fängelse och får längre straff?

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat på Dagens Arena. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.