Ledare Fenomenet med opioidmissbruk är inte isolerat till USA och visar varför det  måste finnas en brandvägg mellan läkemedelsföretag och myndigheter.

När jag bröt benet för omkring fem år sedan fick jag, som många andra, Citodon utskrivet mot smärtan. Förutom paracetamol innehåller Citodon även det beroendeframkallande morfinderivatet kodein. Just kombinationen snabb smärtlindring med risk för missbruk ligger bakom en av vår tids största epidemier: opioidkrisen.

I Patrick Radden Keefes ”Smärtans imperium – berättelsen om familjen Sackler och opioidkrisen”, visar han hur läkemedelsbolaget Purdue Pharma profiterat på missbrukets avgrundsdjupa tragedi. Genom en kombination av förljugen marknadsföring och påtryckningar mot det amerikanska läkemedelsverket FDA sköljdes den amerikanska marknaden över av opioidpreparatet Oxycontin. Bolaget kammade hem enorma vinster – och opioider blev närmast ett folkmissbruk.

De senaste 25 åren har över en halv miljon amerikaner dött i opioidmissbruk.

Att lindra smärta är en djupt mänsklig instinkt 

Men familjen Sackler och Purdue Pharma är knappast ensamma om den illistiga affärsmodellen. Delstaten West Virginia är en av USA:s fattigaste och har brännmärkts av opioidkrisen det senaste decenniet. De senaste åren har delstaten inlett en serie snåriga rättsprocesser mot läkemedelsbolagen som möjliggjort och uppmuntrat missbruket. Tidigare i veckan blev utfallet i en rättegång mot Janssen Pharmaceuticals, som ägs av läkemedelsgiganten Johnson & Johnson, att bolaget ska betala drygt 930 miljoner kronor i skadestånd.

Fenomenet med opioidmissbruk är inte isolerat till USA. En forskningsrapport i European Journal Of Pain belyser hur receptbelagd förskrivning av opioidbaserade läkemedel ökat i Europa det senaste decenniet. I Läkemedelsverkets kartläggning av förskrivning av opioider i Sverige framgår det att antalet recept på Oxycontin tiofaldigats mellan 2006 och 2018. En av slutsatserna är att det skett ”ett tydligt skifte” från andra smärtstillande mediciner. Den officiella statistiken utelämnar illegal införsel av opioider, liksom mindre nogräknade läkare som skriver ut större mängder narkotikaklassade läkemedel.

Förra året uppdaterade European Pain Federation, ett nätverk av bland annat forskare och läkare inom smärtlindring och medicin, riktlinjerna för opioidbaserade läkemedel. Anledningen: ”Av oro för en opioidkris liknande den i USA”. Den amerikanska mardrömmen är en varning – och en uppmaning.

Att vilja lindra och förhindra smärta är en djupt mänsklig instinkt. För att orka jobba, ta hand om familjen eller klara vardagen. Därför är det så cyniskt, så smutsigt, att profitera på människor som plågas och pinas. Exemplet Oxycontin visar på varför det är så avgörande att upprätthålla brandväggen mellan läkemedelsindustri och myndigheter. Lagar och regler måste vara vattentäta, kryphålen täppas till.

Annars är risken stor att utsatta människor, återigen, blir offer för vinstintressets kliniska råhet.