Filip Nyman och Simon Schönbeck

debatt Sverige behöver en ny narkotikapolitik, oberoende av marknaden och drogliberala krafter. Att bara ta bort kriminaliseringen löser inte mycket i sig, skriver företrädare för Ungdomens Nykterhetsförbund. 

Sverige behöver en ny narkotikapolitik, oberoende av marknaden och drogliberala krafter. Länge har tyckare som selektivt använder sig av statistik och som hänvisar till rapporter utan att ens läsa dem pratat om hur dåligt Sverige är. Deras lösning: avkriminalisering. En lösning som egentligen inte betyder mer än att “något inte ska vara straffbelagt längre”. Det säger inget om ifall det ska vara den egna konsumtionen, narkotika i kroppen, innehav eller langning som ska avkriminaliseras. Eller vad som ska ersätta kriminaliseringen. Hur ska en avkriminalisering göra så fler får hjälp? Att bara ta bort kriminaliseringen löser inte mycket i sig.

UNF vill förändra narkotikapolitiken i grunden, dagens politik är ineffektiv och träffar alltför ofta fel. Sveriges höga narkotikadödlighet är något vi inte får glömma. Men vi får heller inte glömma att det är väldigt svårt att jämföra statistik mellan olika länder, EMCDDA säger själva att siffrorna måste tolkas med försiktighet bland annat på grund av systematisk underrapportering från vissa länder. Även svenska experter har varnat för jämförelser.

Viktigast av allt är att det förebyggande arbetet lyfts och prioriteras.

Vi kan inte tillåta att vissa svartmålar Sverige för en agenda som potentiellt kan leda till att fler tar skada. Men alltför ofta fokuserar narkotikadebatten på dödligheten, och ignorerar andra typer av narkotikaskador. Alla familjer som blir förstörda, människors hälsa som kanske aldrig återhämtar sig och de stora kostnaderna för samhället. UNF vill inte att en enda person ska dö eller ta skada av narkotika. Vår agenda är tydlig, men det är inte våra meningsmotståndare.

Narkotikapolitikens syfte ska vara att hjälpa de som tar skada av ett missbruk, men den ska också se till så att ingen hamnar i ett missbruk. Samhället behöver bli bättre på att ge rätt insatser i rätt situationer. Därför tror vi på en lösning där den som blir tagen för narkotikabrott kan få olika insatser. Böter kan avskräcka, men ofta är en varning, stöd eller behandling mycket mer effektivt.

Fokuset kan heller inte stanna där. Det är viktigt att insatsen sätts in snabbt. Idag tar det långt tid från att en blir tagen av polis, tills att en får en insats. Det måste gå snabbt från att ett missbruk upptäcks till att insatser sätts in. Det är också viktigt att missbruksvården prioriteras och utvecklas, stigmat kring missbruk motverkas, god samaritlag införs samt att primärvården och socialtjänsten får ett större ansvar och mer resurser.

Men viktigast av allt är att det förebyggande arbetet lyfts och prioriteras. Under de senaste åren har det nationella preventiva arbetet fått sämre med resurser och i kommunerna har arbetet försämrats. Det borde vara tvärtom. Den bästa åtgärden mot ett missbruk är genom att se till att det aldrig blir av.

Därför kräver vi i Ungdomens Nykterhetsförbund en riktig reform av narkotikapolitiken.

 

Filip Nyman
Förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund

Simon Schönbeck
Bildningsledare för Ungdomens Nykterhetsförbund