Otto Larsson är drogpolitisk talesperson för Piratpartiet.

Det är dags att avkriminalisera narkotikabruk, skriver Otto Larsson. 

Den svenska narkotikapolitiken har i decennier frustrerat alla som säger sig stå upp för evidensbaserad
lagstiftning. En drypande våt och ideologisk filt har lagts över debatten, vilket resulterat i förödande
konsekvenser såsom en anmärkningsvärt hög narkotikadödlighet i EU. Vi står nu inför ett mycket allvarligt
läge som kräver djärva och effektiva åtgärder. Inte fler utredningar.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen inledde just en sådan utredning om narkotikapolitiken som den
nuvarande moderatledda regeringen har ärvt. Utredningen hade dock tydliga begränsningar, särskilt när det
gällde att ifrågasätta kriminaliseringen av privat bruk eller innehav. Nu har Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi (ESO) släppt en rapport som inte är lika bunden, och signalerar starkt att det är dags för en
förändring.

ESO konstaterar att den nuvarande politiken inte fungerar och att avkriminalisering måste utredas. Vi kan
inte längre tillåta oss att förlora tid med ytterligare utredningar medan utsatta människor dör. Under 2022
avled 860 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det är ett skrämmande högt
antal, och borde i ljuset av en nolltolerans mot narkotikarelaterad dödlighet ses som ett svidande nederlag
för alla ansvariga lagstiftare.

Sverige behöver en narkotikapolitik som bygger på förnuft, hänsyn och evidens. Vi kan inte längre blunda för
de tragiska förlusterna och skador som sker på grund av dagens kriminalisering. En avkriminalisering av
personligt bruk och innehav, i synnerhet rörande cannabis, är ett nödvändigt första steg mot en mer human
och effektiv narkotikapolitik.

Att kriminalisera användare har visat sig vara både ineffektivt och kontraproduktivt. Det skapar inte bara
onödiga bördor för rättsväsendet utan leder också till social stigmatisering och uteslutning. Därför måste nu
också ledande politiker erkänna att kriminalisering aldrig varit, och aldrig kommer att bli, någon lösning.

Piratpartiet är tydliga i vår ståndpunkt – avkriminalisera allt personligt bruk och legalisera cannabis. Dessa är
viktiga första steg i en reformering av svensk narkotikapolitik. Vi tror på en ansvarsfull reglering som
fokuserar på skademinimering, förebyggande utbildning och stöd istället för straff och stigmatisering.

Vi kan inte längre blunda för den eskalerande narkotikarelaterade dödligheten. Det är dags att agera nu och
inte förlora mer tid på utredningar som kan leda till samma resultat. Vi behöver en förändring, och det börjar
med att avkriminalisera och fokusera på människors hälsa och välbefinnande.

Prioritera istället medmänsklighet framför föråldrade och ineffektiva metoder. Låt oss gemensamt sträva efter
en narkotikapolitik som bygger på empati, evidens och ansvar.

Det är dags att avkriminalisera narkotikabruk nu.

Otto Larsson,
Drogpolitisk talesperson och EU-kandidat för Piratpartiet