Emelie Bergbohm och Mattias Desac

debatt Inför årets stundande Almedalsvecka i Visby lyfter plattformen Kultur i Almedalen fram budskapet ”1 % till kulturen” – en kampanj med berättelser om hur Sverige skulle kunna se ut om 1 procent av statsbudgeten skulle gå till kulturområdet.

För så är det nämligen inte idag. 2018 års statsbudget bjöd på en historisk höjning av kulturbudgeten som uppgick till 0,84 procent av statsbudgeten. Dessa medel går till entydiga kulturposter, såsom kulturområdesövergripande, teater, dans och musik, litteratur och läsande, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturskapares villkor, arkiv, kulturmiljö, museer och utställningar samt film.

Samtidigt vittnar majoriteten av landets regioner och kommuner att de statliga medlen inte balanserar upp och att det finns många platser i Sverige dit den statliga kulturfinansieringen inte når. En ökning om 0,16 procent kan låta blygsam, men skulle betyda mycket för landets kulturaktörer, utövare och medborgare.

1 procent till kulturen skulle skapa mötesplatser över hela Sverige.

Tidigare i år publicerade Myndigheten för kulturanalys en rapport som bedömer att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Deltagandet i kulturlivet har inte breddats trots insatser att nå fler i hela landet. De ekonomiska förutsättningarna för regionala kulturinstitutioner har urholkats och begränsar deras möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Kultursamverkansmodellen har inneburit förvaltning av tidigare statlig finansiering snarare än utveckling.

Inför Almedalsveckan har Kultur i Almedalen samlat in cirka 100 röster om vad 1 procent till kulturen skulle kunna innebära för Sverige.

Konsten och kulturen har en förmåga att hjälpa oss att förstå oss själva, men också andras perspektiv. Dess roll är dock inte att alltid skapa enighet och samförstånd, utan snarare stimulera till eftertanke och starta debatt och diskussion om komplexa eller abstrakta begrepp.

1 procent till kulturen skulle ge Sverige de grundläggande förutsättningar som krävs för att bibehålla en stark kulturell infrastruktur och skapa mötesplatser över hela Sverige. Studiecirklar, kulturscener, oberoende biografer, bokcaféer och museer är alla exempel på kulturverksamheter som idag ofta drivs av eldsjälar och av det civila samhället. I slutändan handlar det dock om ekonomi och vi vill se att Sveriges regering och riksdag visar att de inte har råd att gå miste om ett levande kulturliv i hela landet. 1 procent till kulturen är en viktig förutsättning för att närma sig 100 procent av befolkningen. Visa vad kulturen är värd.

Mattias Desac, projektledare Kultur i Almedalen och Kreativ Chef Bohm Bohm Room
Emelie Bergbohm, producent Kultur i Almedalen och VD/Grundare Bohm Bohm Room