Katarina Dahlgren Svanevik

replik En del av Kulturnyheternas uppdrag är att bevaka nöjeskultursfären. För oss innebär det inte att sammanhangslöst publicera referat av vad kändisar gör. Den förenklade beskrivningen av vår verksamhet  är lite väl grund för att komma från debattörer som efterlyser en djupare analys, skriver Katarina Dahlgren Svanevik, projektledare och ansvarig utgivare för Kulturnyheterna på SVT i en replik.

Har det kommersiella perspektivet tagit över SVT Kulturnyheterna?, undrade Emelie Bergbohm och Ninos Josef i ett inlägg 23 januari.

Att bygga slutsatsen att så är fallet på några korta notiser ur vårt nyhetsflöde, är som att bygga analysen av en dagstidnings hela innehåll på dess notismaterial.

Och dessutom, om man läser lite mer än rubrikerna, så handlar notiserna om intressanta kulturfrågor, om än i kortformat: Hur medieaktören Youtube försöker ta ansvar för att folk skadar sig av deras virala succéer, att Trumps omdiskuterade rymdprogram blir politisk satir i filmprojekt och ett uppmärksammat pressetiskt övertramp, där Hänt i veckan själva anser att de gått för långt i sin rubriksättning.

Kommersiell influensa? Är det själva ämnesvalen som retar? Självklart ska olika slags maktpersoner och dominanta aktörer inom kulturbranscherna omfattas av vår bevakning.

Den här delen av året är prisutdelningshögsäsong inom film- och nöjesbranschen. Vi bevakar flera av evenemangen eftersom de ofta har kopplingar till andra genomlysningar vi gör: filmrecensioner vi publicerat, mångfaldsperspektiv vi undersökt och maktförhållanden där vissa röster och berättelser får höras, andra inte.

Påfallande ofta används till exempel tacktalen till att lyfta orättvisor och saknade perspektiv. Att #metoo-rörelsen fick stor kraft i filmbranschen – med många av dess stjärnor som påhejare – är ett talande exempel på det. Och för att fånga det, krävs att vi bevakar. Det branscherna själva ofta vill släta över, kan vi lyfta fram.

Att vi dragit ner på kommentarer och recensionsverksamheten är helt felaktigt, vi har gjort tvärtom.

För SVT Nyheter Kultur, som är Kulturnyheternas onlineuppdrag, försöker vi över tid publicera en blandning av kulturjournalistiskt innehåll som sträcker sig över många olika genrer. Vi både granskar, bevakar, analyserar och recenserar – vilket ligger i linje med vårt journalistiska oberoende uppdrag – och det syns också om man följer oss över tid.

Att vi dragit ner på kommentarer och recensionsverksamheten är helt felaktigt, vi har gjort tvärtom, successivt lagt till lite mer – trots att det inte är vårt huvudsakliga uppdrag. Utmaningen för oss är att se till att också recensioner och analyser når en så stor publik som de förtjänar. Det blir till exempel intressant för oss att fundera på hur det kommer sig att så många missar våra recensioner – även debattörerna?

Det efterlysta reportaget från Malmö om indragna pengar till de fria grupperna, var under produktion och publicerades kort efter att debattinlägget publicerades. Svenska Akademiens många turer är historiska – och är en självklarhet att vi bevakar.

Det finns många som vill bli synliggjorda, speglade och förmedlade i vår rapportering, men vårt uppdrag är nyhetsbevakning och att tillföra kulturjournalistiska perspektiv när vi bevakar. Vi gör självklart inte inslag på beställning av aktörer, utan som resultat av en oberoende nyhetsvärdering.

Men vi skulle kunna bli bättre.

Det senaste året har Kulturnyheternas uppdrag, antal sändningar, bemanning och publikandel vuxit. Det ställer större krav på redaktionens arbete än tidigare – och vi arbetar med att stärka upp vår verksamhet, så att bevakningen kan ske där den gör mest nytta.

Vi skulle vilja räcka till att göra ännu mer. Både när det gäller kontinuerlig initierad bevakning av ännu fler sfärer och kulturfält i bred och smal bemärkelse. Och, framför allt, få möjlighet till en stärkt närvaro av kulturnyhetsbevakning i hela landet.

Katarina Dahlgren Svanevik, projektledare och ansvarig utgivare för Kulturnyheterna på SVT.