Loa.Brynjulfsdottir

hoten mot demokratin Äntligen kan jag och mina systrar runtom i världen prata om det sexuella våldet och trakasserierna mot oss. Nu har facken globalt tagit på sig ledartröjan för att stoppa våld och trakasserier mot kvinnor i arbetslivet, skriver Loa Brynjulfsdottir internationell chef, LO i serien hoten mot demokratin.

Jag känner mig som en rykande vulkan. Det stora vulkanutbrottet är nära. Generationer av kvinnlig vrede från världens alla hörn bubblar inom mig, likt brinnande magma.

Jag har fått nog. Vi har alla fått nog. Tystnadsmuren är bruten, tack vare #metoo. Äntligen kan jag och mina systrar runtom i världen prata om det sexuella våldet och trakasserierna mot oss. Utan att det viftas bort eller ifrågasätts.

Könsbaserat våld och trakasserier på arbetet är den enskilt största kränkningen av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Och tyvärr också den allra mest tolererade. Årets globala studie från Världsfacket ITUC visar att över en tredjedel av världens kvinnor utsatts för sexuella trakasserier eller våld på sina arbeten.

I alla samhällen, världen över, förekommer sexuella trakasserier, fysiska attacker, diskriminering, stalking och förminskning av kvinnor.

Man behöver bara titta på uppropen och berättelserna i #metoo, för att förstå att de två platser som är farligast för kvinnor är arbetsplatsen och hemmet.

Värst utsatta, enligt Världsfackets rapport, är kvinnor i servicesektorn, hembiträden, samt kvinnor i osäkra anställningar, liksom migrantarbetare och hbtq-personer.

Situationen för kvinnor i Europa är på inget sätt bättre än i övriga världen. De siffror som publicerats i Europafackets nyliga rapport Safe at Home – Safe at Work talar för sig själva:

Över hälften av kvinnorna i Storbritannien har varit med om sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. Siffran är ännu högre för kvinnor mellan 18 och 24 år, där två tredjedelar blivit sexuellt trakasserade på jobbet.

Generationer av kvinnlig vrede från världens alla hörn bubblar inom mig, likt brinnande magma.

Man kan förmoda att de unga kvinnorna också oftare har osäkra anställningar, vilket ökar risken för att utsättas för sexuellt våld och trakasserier.

  • Irland rapporteras om en 14-procentig ökning av trakasserier mot sjuksköterskor.
  • I Nederländerna har 40 procent fallit offer för våld och trakasserier på jobbet. Förövarna är inte bara kollegor och chefer, utan i många fall också kunder, klinter, elever eller passagerare.
  • En enkät gjord bland kvinnliga transportarbetare i Europa (av Europeiska transportarbetareförbundet ETF), visar att 63 procent upplevt våld i arbetet under senaste året.

Det har gått så långt, att en fjärdedel av de kvinnliga transportarbetarna har förlikat sig med att sexuella trakasserier är en del av jobbet!

Det bubblar över. Vi har fått nog.

Nu har facken globalt tagit på sig ledartröjan för att stoppa våld och trakasserier mot kvinnor i arbetslivet. Världsfacket, som LO är en del av, driver en global kampanj för att FN-organet ILO ska anta en internationell konvention mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet. Vi jobbar hårt på att också få arbetsgivare och regeringar globalt att ta sitt ansvar så att vi kan förhandla fram en konvention inom ILO redan nästa år.

Men arbetet för att stoppa det könsbaserade våldet i arbetslivet handlar inte bara om rättsliga ramar och internationella konventioner. Främst handlar det faktiskt om att stärka det fackliga arbetet överallt i världen.

En fjärdedel av de kvinnliga transportarbetarna har förlikat sig med att sexuella trakasserier är en del av jobbet!

Europafackets rapport om fackliga strategier för att förebygga och utrota trakasserier och våld mot kvinnor på arbetet, ger tydliga rekommendationer för vad vi som fackliga organisationer bör göra. Det handlar om grundläggande fackligt arbete, som att organisera fler medlemmar så att alla arbetare stöds och skyddas av en facklig företrädare.

Att prioritera social dialog och förhandla fram avtal eller riktlinjer som förebygger våld och trakasserier.

Samt att se till att kvinnor är i ledande förhandlingspositioner, då detta har visat sig vara avgörande för att få frågor kring våld och trakasserier mot kvinnor på agendan.

Urkraften och energin i #metoo kommer inte att försvinna. Styrkan i det globala systerskapet är enorm.

Nu tar vi med oss denna kraft för att stärka det globala rättsliga ramverket och det internationella fackliga arbetet mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet.

Loa Brynjulfsdottir är internationell chef, LO.

Läs fler artiklar i serien Hoten mot demokratin här: 

Fotnot:

Världsfacket ITUC är världens största fackliga organisation och samlar över 181 miljoner medlemmar från 340 centralorganisationer i 163 länder. 

Europafacket ETUC samlar 45 miljoner medlemmar från 89 centralorganisationer i 39 länder. LO, TCO och Saco är ITUC:s och ETUC:s svenska medlemsorganisationer.