Svenskt Näringsliv borde protestera mot att företrädare för ryska arbetsgivare, som finns på EU:s sanktionslista, ingår i en delegation på ILO-konferensen.

I måndags inleddes ILO:s 111:e internationella arbetskonferens i Genève. ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och unikt till sin karaktär. I ILO ingår representanter för såväl regeringar, arbetsgivare som anställda. Arbetskonferenserna, som pågår under två veckor, brukar liknas vid ett globalt parlament för arbetsmarknadsfrågor. Under två veckor beslutar delegaterna om ändringar i rådande regelverk och följer upp hur väl de 187 medlemsländerna har efterlevt de gällande konventionerna.

I synnerhet borde arbetsgivare från andra länder, som ingår i samma grupp, vara upprörda

 

Men just i år finns också en också storpolitisk fråga som har gått under radarn. Anmäld i den ryska arbetsgivardelegationen återfinns Alexander Shokhin. Han är ordförande för den ryska arbetsgivarorganisationen och hans namn finns på den sanktionslista som beslutats av EU-rådet. Redan efter den ryska ockupationen av Krim utmärkte han sig genom att snabbt initiera ryska investeringar på ockuperat område.

Många saker är ännu oklara. Är Shokhin på plats i Genève eller väntas han dit? Och vad säger myndigheterna i Schweiz? Oavsett detta finns skäl att protestera. I synnerhet borde arbetsgivare från andra länder, som ingår i samma grupp, vara upprörda.

När Dagens Arena kontaktar Svenskt Näringsliv för att få en kommentar kommer ett skriftligt uttalande från Ola Brinnen, Svenskt Näringslivs representant på ILO-konferensen. Brinnen skriver att beslutet att låta Ryssland delta har fattats av FN och gäller alla FN-organisationer.

Brinners slutsats blir därför att det inte finns någon möjlighet att agera: ”Svenskt Näringsliv har inga möjligheter att påverka FN:s beslut, men har ändå, när frågan aktualiserades i samband med Rysslands angrepp på Ukraina, framfört vår kritik mot det ryska deltagandet.”

Men svaret från Svenskt Näringsliv är alltför underdånigt. En möjlighet hade varit att göra ett uttalande på ILO-konferensen om det olämpliga i att låta en person på EU:s sanktionslista delta. En ännu mer radikal möjlighet hade varit att bojkotta konferensen så länge som Shokhin har tillträde.

Det finns ytterligare ett skäl till att höja på ögonbrynen. Den internationella fackföreningsrörelsen har agerat skarpt på det ryska militära angreppet på Ukraina. I den globala fackliga rörelsen ITUC hotades den ryska och Putinvänliga fackliga organisationen FNRP av uteslutning. Det ledde till att FNRP på eget bevåg lämnade organisationen. Den globala organisationen för arbetsgivare, IOE, har inte agerat lika resolut. Där tillåts fortfarande den ryska arbetsgivarorganisationen att vara medlem.

Allt tyder på att Svenskt Näringsliv är besvärat både över att Alexander Shokhin har rätt att delta på ILO-konferensen och att den ryska arbetsgivarorganisationen är medlem i IOE. Men en sak är att vara besvärad. En annan sak att agera. På den senare punkten kunde man vänta sig mer av Svenskt Näringsliv.