Jytte Guteland

debatt Där vi Socialdemokrater i Europaparlamentet drivit på för att EU ska anta ett högre mål för omställningen till ett energieffektivt samhälle, har de svenska konservativa ledamöterna gjort tvärtom. Det är dags  för M att vakna ur sin fossilslummer, skriver Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S).

Ikväll, onsdag, kan EU komma att slutföra förhandlingarna som avgör hur mycket mer energi Europa ska spara i framtiden. Överenskommelsen är också en viktig pusselbit för EU att nå klimatmålen i det internationella Parisavtalet. Därför är det viktigt att regelverket blir tillräckligt ambitiöst och starkt.

Det är detta som står på spel när jag och kollegor från Europaparlamentet möter EU:s Ministerråd och EU-kommissionen för att slutföra utformningen av EU:s direktiv för energieffektivitet.

Som miljöutskottets huvudförhandlare driver jag på för att EU ska höja målet för att spara energi. Ett högre mål är inte bara fullt nåbart, det skapar dessutom störst fördelar för vårt samhälle. Det är inte bara mer hållbart för miljön, klimatet och människors hälsa, utan medför också störst vinster i form av ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Det finns en enorm potential i form av energismarta lösningar och innovationer som kan hjälpa oss att göra både framställningen och användningen av energi mycket mer effektiv.

Problemet har varit att EU:s regelverk hittills inte varit tillräckligt ambitiöst för att stimulera efterfrågan på dessa lösningar och tekniker.

För bara någon dag sedan skrev 18 skandinaviska storföretag till EU:s energiministrar där de efterlyste bindande och starka mål i EU:s regler för energieffektivitet.

Men där vi Socialdemokrater i Europaparlamentet drivit på för att EU ska anta ett högre mål för omställningen till ett energieffektivt samhälle, har de svenska konservativa ledamöterna gjort tvärtom.

Systematiskt har de försökt vattna ur regelverket och EU:s mål. Kanske har Moderaterna inte riktigt förstått hur energieffektivitet fungerar?

Lyckligtvis förstår andra vikten av ökad energieffektivitet. Europas företag exempelvis, vars intressen Moderaterna brukar säga sig försvara. Företagen driver också på för att EU ska höja målet för energieffektivitet.

För bara någon dag sedan skrev 18 skandinaviska storföretag ett brev till EU:s energiministrar där de efterlyste bindande och starka mål i EU:s regler för energieffektivitet.

Det är beklämmande att Moderaterna inte förstår detta. Ofta förs kostnadsargument fram som ett skäl. I själva verket innebär ökade satsningar på energieffektivitet nya jobb och ekonomisk tillväxt. Sedan 2010 har EU:s slutliga energiförbrukning minskat, samtidigt som EU:s BNP stigit.

Ju mer EU satsar på att minska energianvändningen desto större blir också de ekonomiska vinsterna.

Europa skulle med ett 40-procentigt mål för energieffektivitet spara hela 3000 miljarder kronor till år 2030 tack vare minskad import av fossilt bränsle. Det motsvarar mer än Sveriges samlade statsbudget i tre år. Dessutom skulle energiimporterna från länder som bland annat Ryssland minska, vilket gynnar vår energisäkerhet.

Vakna Moderater, er politik är daterad och leder bara till konstgjord andning åt fossilindustrin.

Men hellre än att satsa på ökad effektivitet vill Moderaterna att Europas medborgare ska fortsätta att betala enorma summor för smutsig energi. Men samtidigt som Moderaterna vill fortsätta med fossilimporten springer andra regioner ifrån Europa och satsar på effektivare energilösningar.

Vakna Moderater, er politik är daterad och leder bara till konstgjord andning åt fossilindustrin.

Ikväll har vi runt förhandlingsbordet chansen att leverera ett stabilt och progressivt regelverk som skapar goda förutsättningar inför framtiden. Både för Sverige och Europa men också för resten av världen. EU har både kapaciteten och ansvaret att ta ledartröjan i det globala klimatarbetet.

Förhandlingarna gör det tydligt vem som välkomnar en progressiv utveckling och vem som istället försöker backa in i framtiden. Dags att vakna ur fossilslummern, Moderaterna.

Jytte Guteland (S) är Europaparlamentariker