LEDARE Se ensamheten som ett politiskt projekt och få ett medmänskligare samhälle med bättre hälsa på köpet. Låt »miraklet« i Frome visa vägen även för Sverige.

I USA håller de sociala band som tidigare förde samman människor på att vittra sönder. Föreningsliv, kyrkor och andra organisationer som tidigare var kittet i samhället har försvagats, så att du numera bowlar ensam, inte längre med kompisgänget. Statsvetaren Robert Putnam beskriver i Bowling alone denna relationsfattigdom, eller  det försämrade sociala kapitalet i samhället.

Ingen har tidigare insett hur starkt de sociala banden bidrar till ett samhälles lycka, hälsa och säkerhet. ingen har diagnostiserat den skada som dessa brustna band har åstadkommit, konstaterade Robert Putnam när boken kom för 18 år sedan.

I Storbritannien har det gått så långt att landet i år tillsatte sin första ensamhetsminister. Men det är också där man lyckats med att göra något genomgripande för att minska den.

I SVT:s Korrespondenerna berättar Lena Scherman och Bengt Norberg hur den lilla staden Frome i södra England lyckats med detta, sedan en läkare på det lokala sjukhuset upptäckt att många som sökte dit inte var sjuka, utan ensamma. Staden, där cirka 30 000 bor, satte igång en lokal samverkansmodell för hela sin befolkning. Ingen skulle bli lämnad utanför.

Från vårdcentralen skrivs det nu ut recept mot ensamhet; en 24-sidig lista på aktiviteter plus lotshjälp till ett liv med mer gemenskap och verkliga vänner. Och det har fungerat.

Medan akutbesöken i övriga Storbritannien ökar med 20 procent  har akutbesöken i Frome de senaste åren minskat med 15 procent. Varje satsat pund har gett 6 pund tillbaks. »Tänk om det här vore ett piller, då hade man talat om mirakel«, säger vårdforskaren Julian Abel.

Sociala relationer och medmänsklig värme gör oss friskare.  Och omvänt är ofrivillig ensamhet en hälsofara, jämförbar med rökning. Stöts vi ut reagerar kroppen med akut stress, som ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och demens. Vi upplever också verklig fysisk smärta, förutom risk för depression.

KI-professorn Peter Strang  varnar dessutom för att vreden hos de utfrysta kan skapa en våldsam reaktion, som skolskjutningar. Detta är en tickande bomb, värd att ta på största allvar.

Men när folk dör i akutköer och självmorden blir enda utvägen för unga borde kamp mot ensamheten hamna högt på agendan.

Ett samhälle som vill förebygga stora folksjukdomar behöver därför väga in ensamhet som en risk vid sidan om andra livsstilsfaktorer, som kost, motion och rökning, Att höra till och känna sig behövd är djupgående mänskliga behov. Ensamheten är ett mentalt fängelse, säger en av de intervjuade i programmet.

Exemplet Frome visar att det måste också finnas fungerande sociala nätverk och organisationer som vill vara med och dela ansvaret och stärka de betydelsefulla »tunna banden« av tillit mellan människor.

Kerstin Jacobsson, sociologiprofessor i Göteborg, visar i  Känslan för det allmänna (2011) hur dessa så kallade tunna band mellan människor håller samman samhället och skapar tillit, välbefinnande och trygghet. Trots den ökade individualiseringen finns fortfarande en levande känsla för det allmänna och gemensamma och rollen som medborgare, menar hon. Synen på samhället är fortfarande positiv,

Men sedan dess har de band som Jacobsson beskriver blivit tunnare. Diagnoser för depression ökar kraftigt och antidepressiv medicin används allt mer. Sverige är också landet med störst andel singelhushåll i världen. Opinionsmätningar visar att vi kan vara på väg mot ett samhälle där misstron mellan människor ökar och tilltron sjunker.

Det är med andra ord hög tid för en handlingsplan mot ensamhet. Om sjukvården tänker mer på mående än mediciner verkar hälsan också bli bättre. Att jobba aktivt för mindre ensamhet kan dessutom stärka demokratin genom den ökade tillit som också blir en effekt.

Hittills har vi inte hört några partier prata om skadlig ensamhet som en viktig valfråga. Men när folk dör i akutköer och självmorden blir enda utvägen för unga borde den  hamna högt på agendan och även locka väljare.

Färre akutbesök, gladare människor, ökad tillit, mer medmänsklighet och mindre ensamhet. Går det att motstå? Låt Fromes goda exempel visa vägen ut ur ensamheten!

PS: Den som vill glädjas åt verklig värme och kärlek i den annars tuffa idrottsvärlden, se reportaget. Världens bästa lag. Där alla får höra till och få vara sig själva och ingen ställs utanför.