Kristina Berglund, Göteborgs universitet

debatt Behandling av alkoholproblem har länge haft helnykterhet som det enda målet. Men de senaste åren har ”kontrollerad konsumtion” seglat upp som ett alternativ. Vår nya studie visar dock att det ger sämre resultat, skriver forskaren Kristina Berglund.

Sjuttiosex procent av de personer som sökt hjälp för sitt alkoholproblem och som bestämt sig för nykterhet som mål har efter 5 år fullföljt sitt behandlingsmål eller har en låg till måttlig konsumtion. Personer som däremot hade ”kontrollerad konsumtion” som behandlingsmål har i lägre utsträckning lyckats nå sitt mål, trots att närmare 60 procent även i denna grupp har ett gott behandlingsresultat. Det visar vår nyligen publicerade studie där vi följt upp 349 personer med alkoholberoende som genomgått behandling.

Behandling av alkoholproblem har under många år haft fokus på att adressera helnykterhet som det enda alternativet för att klara av att hantera ett alkoholberoende. Under de senaste 10 åren har dock andra vindar i svensk alkoholbehandling blåst, där ”kontrollerad konsumtion” seglat upp som ett alternativt behandlingsmål. Nya behandlingsmetoder har utvecklats och det har skrivits böcker om behandlingsmålet ”måttligt” drickande och nya metoder som ska lära människor att ”återta kontrollen”.

Nykterhet är ett tydligare alternativ för alla.

Det är bra att det stränga, näst intill asketiska kravet på helnykterhet i alkoholbehandling har luckrats upp och att det idag finns snällare alternativ, men vi måste samtidigt tydliggöra för människor, speciellt med svåra alkoholproblem och som haft det under många år, att nykterhet ändå är det bästa alternativet för ett både fysiskt och psykiskt hälsosammare liv framåt, där chansen ökar med det nyktra alternativet att också förbättra relationer med närstående. Nykterhet är ett tydligare alternativ för alla, både för den som har alkoholproblemet men också för de närstående.

Dessutom visar senaste forskningen att alkoholkonsumtion inte är nyttigt överhuvudtaget, inte ens den måttligaste konsumtion. Myten om att ett glas vin om dagen är bra för hälsan kommer säkerligen att hänga kvar länge, men den här myten har forskning tydligt visat vara falsk. Alkohol, även i små mängder, är skadligt för kroppen. Alkohol ökar risken för en lång rad sjukdomar, cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, för att nämna några. Självklart är det så att den som har alkoholproblem och som har lyckats uppnå en måttlig alkoholkonsumtion ändå har en ökad risk för sjukdomar eftersom kroppen tidigare utsatts för stora mängder alkohol och fortsättningsvis kommer att göra det, även om det är i mindre mängder.

Att ta itu med ett alkoholproblem är ingen lätt sak, det är en extremt svår och påfrestande resa, men alternativet att inte göra något alls, är oftast ännu värre. Glädjande nog visar vår och andras forskning att alkoholbehandling hjälper för många. Att ha nykterhet som mål ökar chansen för att behandlingen skall lyckas bäst i det långa loppet, men även målet att kunna dricka ”kontrollerat” fungerar för många.

Det viktigaste är dock att de professionella avstigmatiserar alkoholproblem och vågar ställa frågor om alkohol och att gemene man och kvinna slutar moralisera om människor som har alkoholproblem. Alkohol finns i vår kultur och är vårt samhälles legala drog. Vissa människor är av olika skäl mer sårbara för att utveckla problem med alkohol liksom andra är mer sårbara för att utveckla diabetes, cancer eller psykiska sjukdomar.

Så, sök hjälp om du har problem med alkohol, det finns goda chanser att du blir hjälpt! Och ge inte upp om det inte fungerar första eller andra gången, tredje gången kanske blir den gång som du lyckas.

Kristina Berglund,
docent i psykologi
Göteborgs universitet