Mona Örjes, Johnny Mostacero

debatt Av barn som vuxit upp med föräldrar som har missbruksproblem eller lider av psykisk sjukdom uppger 77 procent att de blivit utsatta för någon form av misshandel. Trygga vuxna kan bli en viktig motkraft i deras liv, skriver  Mona Örjes förbundsordförande Junis, IOGT-NTO-rörelsens juniorförbund, och Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

«Jag växte upp i ett problemområde i södra Stockholm, där knarket och våldet var en del av vardagen och det var skottlossning varje vecka. Jag blev strypt nästan till döds när jag var sex år av personer som var bekanta till min mamma och jag blev knivhuggen några år senare av en anledning som jag än idag inte vet. När jag var åtta år sov jag för första gången på gatan för att min mamma inte brydde sig om något annat än sin öl.» Så berättar Nathalie. och andra barn om sin uppväxt på Glasklar.se*

Sverige var det första landet i världen att förbjuda barnaga och 95 procent av föräldrarna anser att all slags våld mot barn är fel. Ändå uppger 36 procent av barnen att det blivit utsatta för någon form av misshandel.

Barnmisshandel kan se ut på olika sätt. Vanligtvis tänker vi på vuxna som utsätter barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar. Men även den som försummar barns grundläggande behov utsätter barnet för en form av misshandel.

En systematisk översikt av studier kring sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld fann att föräldrars alkoholkonsumtion är en riskfaktor för att barn utsätts för våld.

En irländsk studie visar att var tionde förälder anser att deras egna barn påverkats negativt av någon vuxens drickande. Barnen har till exempel lämnats i osäkra situationer, utsatts för verbala och fysiska övergrepp eller varit vittne till allvarligt våld i hemmet.

I en svensk undersökning av barn som vuxit upp med föräldrar som har missbruksproblem eller lider av psykisk sjukdom uppger 77 procent av barnen att det blivit utsatta för någon form av misshandel.

En skyddsfaktor kan vara en bra förskola eller skola, starka och positiva relationer med andra vuxna eller genom att delta i organiserade fritidsaktiviteter.

Varje barns upplevelse av att växa upp i en missbruksmiljö är unik men det finns upplevelser och känslor som många kan känna igen sig i. Missbruket påverkar hela familjen. Barn känner sig ofta ensamma och känner oro, skuld och skam över förälderns missbruk.

Att växa upp i missbruksmiljö är en så kallad riskfaktor för barn att fara illa även senare i livet. Risken kan däremot minska om det finns flera så kallade skyddsfaktorer.

En skyddsfaktor kan vara en bra förskola eller skola, starka och positiva relationer med andra vuxna eller genom att delta i organiserade fritidsaktiviteter.

Många barn som vuxit upp med missbruk berättar om andra vuxna som sett dem, ställt frågor och lyssnat på dem. Dessa vuxna har blivit viktiga personer i barnens liv.

En av IOGT-NTO-rörelsens viktigaste uppgifter är att kämpa för barns och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt.

Det gör vi dels genom att anordna hundratals verksamheter runt om i hela landet som är öppna för alla och till en låg avgift, så att alla har möjlighet och ingen ska tveka att komma.

Samtidigt erbjuder vi stöd till alla de som vill komma ur sitt missbruk eller beroende och vi jobbar långsiktigt för att minska den totala alkoholkonsumtionen i samhället.

Detta diskuterar vi på ett flertal seminarier i Almedalen detta år, där sambandet mellan alkohol och våld mot barn lyfts i dag.

Vi kan alla göra skillnad och du som vuxen är jätteviktig. Agera när du ser att något inte står rätt till. Ta vara på den möjligheten att bidra till att göra vårt samhälle ännu lite tryggare för barnen.

Mona Örjes är förbundsordförande Junis, IOGT-NTO-rörelsens juniorförbund

Johnny Mostacero är förbundsordförande IOGT-NTO