Sofia Holmdahl

debatt Den nya utredningen om bostadsbidrag är på rätt väg, men når inte ända fram. Trots att studenter som grupp drabbas oproportionerligt hårt av återbetalningsskyldighet nämns de knappt, skriver Sofia Holmdahl från Stockholms studentkårer.

I september 2018 utlyste regeringen uppdraget att se över bostadsbidraget och underhållsstödet. Vi var försiktigt optimistiska; uppdragsbeskrivningen var inte optimal men det kanske kunde bli bra ändå. Utredningen skulle redovisas två år senare. Två år blev till tre år och hoppet började falna. Men nu är den här!

Som väntat ligger huvudfokus på barnfamiljer. Studenter nämns i utredare Åsa Karlsson Björkmarkers artikel i DN den 18 januari bara i förbifarten: ”Av de som får återkrav hamnar två tredjedelar i skuld och många riskerar att hamna hos Kronofogden. Särskilt har detta drabbat studenter …”. Förslaget om att ändra inkomstunderlaget till historiska månadsuppgifter är i grunden positivt för studenter – och något vi har efterfrågat flera gånger tidigare – men sen tar det slut. Var är resten av reformerna som underlättar för studenter? Varför nämns inte denna särskilt drabbade grupp igen?

SSCO har drivit frågan om bostadsbidraget länge. Knappt nio procent studenter söker bostadsbidrag, trots att många fler har rätt att söka. För att göra bidraget mer användarvänligt och träffsäkert även för studenter vill vi se att Ardalan Shekarabi och regeringen, utöver utredningens förslag, även:

  • Slopar åldersgränsen för studenter. Cirka var tredje student är över 29 år och långt ifrån alla har barn. Ett omarbetat bostadsbidrag måste tillåta alla studenter i behov av bidraget att söka, oavsett ålder eller familjestatus.
  • Låter inneboende få bostadsbidrag. En stor del av Stockholms studenter börjar sin studietid som inneboende. I dagsläget är dessa studenter inte berättigade till bostadsbidrag eftersom hela hushållets inkomst räknas in, trots att en inneboende ofta inte har någon som helst relation till hyresvärden annat än som hyresgäst. Med dagens bostadsmarknad når boendekostnaderna för en inneboende utan problem motsvarande hälften av studiebidraget. Ett omarbetat bostadsbidrag måste åtgärda denna orättvisa.
  • Inför ett separat inkomstberäkningssystem för studenter. Det nya förslaget är, som nämnt, i grunden ett bättre förslag för studenter än det existerande systemet där man ska förutse sin årsinkomst. Det nya systemet riskerar dock fortfarande att slå fel för en stor del av studenterna, då en student som har arbetat innan påbörjade studier – alternativt under sommaruppehållet – riskerar att nekas bostadsbidrag under terminens tre första månader. Ett omarbetat bostadsbidrag bör innehålla ett separat system för studenter, så att inte studenter som är i behov av bidraget nekas på grund av inkomster intjänade utanför studietiden.

Förslagen som utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd har lagt fram är ett stort steg på vägen till att säkerställa en större användarvänlighet och träffsäkerhet för bostadsbidraget samt lägre återbetalningsskyldighet och skuldsättning. Men om regeringen inte inkluderar fler förbättringar för studenter kommer det inte dröja länge innan vi sitter här igen, med ett system som inte fungerar som det ska.

 

Sofia Holmdahl
Ordförande SSCO – Stockholms studentkårer