Sofia Holmdahl

Studenter i storstäder klarar sig inte på studiemedlets nuvarande nivå. Hyrorna är högre, kollektivtrafiken, fritidsaktiviteter och maten är dyrare i storstäder. Det är dags att utreda ett särskilt extra studiemedel till studenter i storstäder, på liknande sätt som för studenter som pluggar utomlands.

Debatter om studenter väcker ofta starka känslor, och alla tycks ha en åsikt. Ofta påtalas att studenter alltid haft tuffa villkor och skral ekonomi. Det tycks ingå som en del av själva ”riten” att komma ut på andra sidan examen. Det är dock ett förlegat sätt att tänka som inte stämmer överens med de värderingar vårt nuvarande samhälle präglas av. Vi får inte heller glömma att vi nuförtiden har en betydligt mer brokig skara studenter än förr, eftersom vi numera anser att alla med rätt kompetens ska ha möjlighet att studera oavsett bakgrund.

När CSN säger att den genomsnittliga studenten klarar sig på studiemedlets nuvarande nivå, missar de att poängtera hur de stora skillnaderna mellan olika studieorter drar isär statistiken. I större städer är allting dyrare, vilket också leder till att fler än genomsnittet behöver jobba extra för att gå runt. För en del går det bra, medan andra går under av stress, press och överansträngning.

Studenter ska inte behöva bo hemma för att gå runt ekonomiskt

Den nya regeringen har inga ambitioner att höja studiemedlet för alla, vilket vi beklagar. Tidigare i år presenterades utredningen om ett bättre utformat bostadsbidrag. Tyvärr blev utredningen en stor besvikelse då den inte på något sätt tog studenters situation i beaktning. Samtidigt skenar inflationen och bostadshyrorna befaras höjas mer än någonsin. Den uppräkning av studiemedlet som sker vid årsskiftet kommer inte i närheten motsvara den ekonomiska verkligheten för studenter i allmänhet, och för studenter i storstäder i synnerhet.

Det är dags att tänka nytt. För att möta de särskilda villkor som råder i storstäder, vill vi att det tillsätts en utredning om ett utökat studiemedel för dessa studenter, på liknande sätt som för studenter som pluggar utomlands. Det vill säga att studenter som studerar i storstadsregioner ska kunna söka extra studiemedel för att täcka de högre priserna som råder där.

Det är en stor andel som skulle omfattas av möjligheten att ta del av ett sådant extramedel, kanske runt en tredjedel av landets alla studenter. Det säger något om hur många som de facto har bristande förutsättningar att klara sig på enbart studiemedlet. Men, studenter ska inte behöva bo hemma för att gå runt ekonomiskt. De ska kunna bo i studentlägenhet eller annan boendeform, de ska ha råd att åka kollektivt, ha råd att ta hand om sig själva. Studenter ska kunna leva på den inkomst som kommer från deras heltidssysselsättning. Allt annat bygger på en förlegad syn på hur studenter och studietiden ska vara.

Studenter i storstäder förtjänar att må bra. ”Riten” för att komma ut på andra sidan examen ska präglas av intensivt lärande och studieprestationer, inte cementera en osund och ohållbar jobba-övertidskultur.

Sofia Holmdahl, ordförande för SSCO, ett samarbetsorgan för studentkårer i Stockholmsregionen