Naod Habtemichael och Emma Wiesner 

debatt Nyligen föreslog Sverigedemokraterna att lägga ner Erasmus-programmet och således försvåra för internationella utbyten. Det vore helt fel väg att gå. Vi behöver tvärtom höja vår ambitionsnivå för att fler ska få en chans att dra nytta av de fantastiska möjligheter som EU erbjuder, skriver centerpartisterna Emma Wiesner och Naod Habtemichael.

I höstas lanserade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s kommande långtidsbudget. En positiv förändring jämfört med nuvarande budget är att anslaget till Erasmus+, EU:s utbytesprogram för högskolestudier, föreslås utökas. När världen blir allt mer globaliserad glädjer det oss att EU:s makthavare förstår vikten av mer internationalisering.

I en skrivelse till Sveriges riksdag begär sex sverigedemokratiska riksdagsledamöter att Erasmus+-samarbetet ska upphöra. De anser att programmet utgör en för stor kostnad och att det är en fråga som kan lösas bättre på nationell nivå. Det är få svenska partier som inte skulle skriva under på att EU måste bli bättre på att hushålla med våra resurser. Men det finns en hel del lågt hängande frukter att ge sig på i stället för att, som Sverigedemokraterna vill göra, ta bort ett program som ger svenska studenter en chans att läsa en utbytestermin i Berlin eller praktisera i Tallinn.

Det är anmärkningsvärt, och nästintill dumt, att tro att en fråga som rör internationella studentutbyten kan lösas bättre på nationell nivå än på EU-nivå.

Även om Sverigedemokraterna har tonat ner sitt krav och sin retorik om att Sverige bör lämna EU, är det uppenbart att de fortfarande vill lämna den europeiska gemenskapen. Det är även anmärkningsvärt, och nästintill dumt, att tro att en fråga som rör internationella studentutbyten kan lösas bättre på nationell nivå än på EU-nivå. Det är även talande för partiets syn på internationella samarbeten och Sveriges roll i EU – och i världen.

Efter en utbytestermin åker många studenter hem med mycket mer än enbart högskolepoäng. En större inblick i andra kulturer, språkkunskaper och förmågan att kunna samarbeta med människor från olika bakgrunder, är bara några av alla vinster med att resa ut i Europa. Därför tycker vi att Erasmus+ bör utvecklas – inte avvecklas. För att underlätta att fler studenter tar steget ut i Europa vill vi se följande reformer genomföras:

  • En statlig utredning om internationalisering föreslår att minst 25 procent av alla svenska studenter ska ha spenderat minst tre månader av sin utbildning utomlands år 2025. Men det är väldigt lågt satta mål jämfört med exempelvis Frankrikes president Emmanuel Macron, vars vision är att hälften av alla 25-åringar ska ha tillbringat minst sex månader i ett annat europeiskt land inom ramen för sin högskole- eller yrkesutbildning.
  • En snabb process när det gäller tillgodoräknande av högskolepoäng är viktigt för att studietiden inte förlängs i onödan. För att underlätta processen måste samordningen inom lärosäten förbättras. Ett första steg skulle kunna vara att studievägledningen och avdelningen som behandlar studieplaner ligger under samma tak på högskolor och universitet.

Med de reformer som vi listar ovan, och med bättre informerade val bland studenter, tror vi att de svenska Erasmus-studenterna kan bli många fler. Det vore bra för Sverige – och det vore bra för Europa.

Emma Wiesner (C) kandidat till Europaparlamentet #3

Naod Habtemichael (C) förbundsordförande Centerstudenter