ledare Det håller inte att prata om vikten av en välutbildad polis samtidigt som kortutbildade väktare tar över allt mer av ordningen på gator och torg. Det håller definitivt inte att prata om rättsväsendet som en av statens kärnuppgifter samtidigt som allt mer av ordningsmakten sköts av privata företag.

I förra veckan föreslog Sverigedemokraterna en ny sorts poliser med kortare utbildning. Reaktionerna blev starka. Delvis handlade det om viktiga och rimliga invändningar om kombinationen kort utbildning och skjutvapen, men även utan vapnen fördömdes förslaget närmast enhälligt av partierna och Polisförbundet. Vi ska ha fler poliser, men att några skulle få kortare utbildning vore närmast samhällsfarligt.

Det är helt sant att vi behöver fler poliser med rejäl utbildning, inte minst för att komma åt dagens avancerade och organiserade brottslighet. Lika sant är emellertid att vi sedan länge lämnat över allt mer av polisens uppgifter på privata företag och väktare med avsevärt kortare utbildning.

Det har gått snart 35 år sedan Joakim Pirinens seriefigur Socker-Conny turligt undkom stryk när väktarna i tunnelbanan råkade i slagsmål med den riktiga polisen istället.

Det har gått snart 35 år sedan Joakim Pirinens seriefigur Socker-Conny turligt undkom en omgång stryk när väktarna i tunnelbanan råkade i slagsmål med den riktiga polisen istället. Det var en kommentar till dåtidens kritiserade övergång från polis till vaktbolag i tunnelbanan. Ytterst berodde åtgärden på en kombination av ordningsproblem och polisbrist. På den tiden fanns ändå fortfarande 250 poliser kvar i tunnelbanan, berättade dåvarande rikspolischef Björn Eriksson i tidningen Transportarbetaren häromåret. Idag är allt privatiserat.

Ordningsvakter har tagit över uppgifter från polisen utan att folk har märkt det. Väktarna var en nödlösning som blev permanent. Antalet kommuner som satsar skattepengar på att hyra in privata vaktbolag för att öka tryggheten och hålla ordning på gator och torg har nu passerat 75. Det innebär både att kommunala skattepengar som skulle gå till vård, skola och omsorg nu går till en statlig uppgift och att våldsmonopolet privatiseras.

I kommuner där privata vaktbolag hyrs in är ofta polisen positiv, men pekar på att väktarna gör polisens jobb och att det handlar om brist på resurser. Därför är det märkligt att Polisförbundet så kraftigt tar avstånd från alla tankar på en kortare polisutbildning. Alternativen måste ställas mot varandra: En statlig polis där en del av kåren har kortare utbildning, eller en fortsatt expansion för de privata vaktbolagen?

Ansvaret kommer falla tungt på ett polisskrå som genom motstånd mot en ny sorts enklare poliser i praktiken driver på privatiseringen av våldsmonopolet.

Ansvaret kommer falla tungt på ett polisskrå som genom motstånd mot en ny sorts enklare poliser i praktiken driver på privatiseringen av våldsmonopolet. Detsamma gäller politiker och ledarskribenter som säger nej utan att reflektera över att den faktiska situationen på gator och torg är att polisens uppgifter allt oftare utförs av vaktbolag. Risken är att ett nej till enklare poliser blir ett ja till en större privat ordningsmakt.

Det håller inte att prata om vikten av en välutbildad polis samtidigt som i sammanhanget väldigt kortutbildade väktare tar över allt mer av ordningen på gator och torg. Det håller definitivt inte att prata om rättsväsendet som en av statens kärnuppgifter samtidigt som allt mer av ordningsmakten sköts av privata företag. Och det håller faktiskt inte heller att med bekymrad uppsyn prata om välfärdens kärna och samtidigt tillåta en fortsatt överflyttning av kostnader för lag och ordning på kommunernas redan ansträngda ekonomi.

Polisarbete och bevakning av offentliga miljöer är statens uppgift. Det är dags för en utredning om en ny sorts statligt finansierad polis som kan upprätthålla ordning och trygghet på gator och torg. Det är samma lösning som Per Wirtén förordade när han skrev att vi behöver både hi-tech och en lo-tech polis här hos Dagens Arena redan 2008. Alternativet är av allt att döma en fortsatt privatisering av våldsmonopolet.