Ledare Det skulle ta 20 år att förstatliga skolan, enligt en ny utredning. Och omställning blir för stor till och med för Liberalerna.

I måndags kom så utredningen som skulle reda ut hur vi kan förstatliga skolan. Utredningen skulle varit klar i våras, men sedan Liberalerna hoppat av januariavtalet ändrade regeringen både direktiv och tidsplan.

Det var klokt, eftersom vi nu har ett beslutsunderlag för ökad statlig styrning av skolan även utan att staten helt tar över skolan från kommunerna. Det senare var egentligen det ursprungliga uppdraget, men utredaren avråder från detta och bedömer att det skulle ta 20 år.

I dag är det okontroversiellt att kräva ökad statlig styrning av skolan. Det borgar för att några av utredningens förslag, till exempel bindande miniminivåer för undervisning och elevhälsa, förhoppningsvis kan få genomslag relativt snart. Det vore ett välkommet steg mot en mer regelstyrd skola.

Frasen ”vi vill förstatliga skolan” kommer inte längre kunna användas som universalsvar

En fråga som inte kom med i tilläggsdirektiven var huvudmannaskapet för de fristående skolorna. Det är olyckligt. Utredaren har varit bunden till att låta de cirka 800 fristående skolhuvudmännen fortsätta att vara just det, alltså sina egna huvudmän. Det här är riskfyllt och dessutom mycket inkonsekvent jämfört med annan välfärd. Inte ens Almega har föreslagit att Capio ska bli huvudman för den primärvård de tillhandahåller.

Istället är det självklart att det är regionen som är huvudman. Så borde det vara i skolan också. Med ett offentligt huvudmannaskap följer bättre möjligheter till styrning, insyn och politiskt ansvarsutkrävande, även i verksamhet med privata utförare.

Men åter till tidplanen för ett förstatligande. 20 år?

Ja, det är nog inte någon överraskning för de som egentligen tänkt efter. Att överföra en tredjedel av kommunernas verksamhet till staten skulle så klart kräva en gigantisk skatteväxling. Men hur mycket ska växlas? Det skiljer över 6 kronor i kommunalskatt mellan Dorotea och Österåker? Och skulle man lyckas hitta en lösning på det så kommer nästa chock. Skattesystemet är utformat med en brytpunkt som gör att bara personer med högre inkomster betalar statlig skatt. Hur ska ett nytt system för skatt till staten utformas?

Då har vi inte kommit till vare sig anställningar som ska flyttas eller hur ägande eller hyra av lokaler ska lösas. Det är klart att det skulle ta lång tid att både utreda och genomföra.

Lika klart är det att Liberalerna kommer låta bli att påminna om Johan Pehrsons löfte från i september om att med hänvisning till undangömda utredningsresultat ha genomfört ett förstatligande till 2027. ”Det är utrett hur det ska gå till”, sade han då.

Kanske är detta ändå den största vinsten med utredningen? Frasen ”vi vill förstatliga skolan” kommer inte längre kunna användas som universalsvar i varje intervju och varje debatt. Den effekten är redan tydlig för alla som följer liberala politiker på sociala medier.