Foto: Växjö kommun/Miljöpartiet

Politik Samtidigt som Miljöpartiet ska fortsätta vara Sveriges bästa miljö- och klimatparti ska vi vara ett parti som människor litar på när det gäller välfärden, fördelningspolitiken och utrikespolitiken. Det skriver Magnus P. Wåhlin, språkrörskandidat för Miljöpartiet. 

Vi gröna har en alldeles särskild syn på politik: helhet. Vi ser den enskilda människan, hela jorden och till de ekologiska systemen. Vi tror på det småskaliga, den lilla människans möjligheter att påverka sitt eget liv. Vi vill värna den omgivning som vi lever i och är beroende av. När Sverige gick med i EU var Miljöpartiet först emot. Vi såg EU som storskalighetens högborg och ett hot mot människan, naturen och miljön. Så småningom insåg vi att världen var på väg att globaliseras och om det ska finnas en motkraft i EU mot storbolagens och stornationernas egenintresse, då behövde den gröna rösten finnas där. 

Idag är den gröna rösten i EU stark och tongivande. Tack vare våra egna fantastiska europaparlamentariker sker det saker i Bryssel som påverkar hela Europa. EU visar på många sätt vägen i den nödvändiga omställningen när enskilda nationer och Tidöpartierna här hemma strävar bakåt och bromsar. Den gröna rösten behöver vara stark i Bryssel även efter valet 2024, men också i riksdagen, i min hemstad Växjö och andra svenska kommuner och regioner efter valet 2026.

Varje gång vi ökar skatterna på det som är dåligt för klimatet ska vi samtidigt presentera förslag på hur dessa kostnader ska kunna mötas.

 

Miljöpartiet ska ha en politik som håller samman hela vägen. Idag har Miljöpartiet högst förtroende bland svenska folket i klimat- och miljöfrågor och i EU-valet är vi tredje största parti. Vi ska även söka ökat förtroende hos svenska folket för att vi har den mest hållbara politiken som fungerar i människors vardag. Det är lokalt det hållbara samhället skapas i praktiken, när vi fattar beslut hemma vid köksbordet, när vi reser, handlar, på arbetsplatsen, i föreningslivet och i styrelserummen. När Sverige ställer om sin elproduktion till hundra procent förnybar energi spelar det en stor roll för Europas energimix. När klimatförändringarna blir allt mer påtagliga, med översvämningar och torka som drabbar människor i Sverige, behöver den gröna rösten bli lika stark i landets alla fullmäktige och i riksdagen som den är i EU. 

Samtidigt som Miljöpartiet ska fortsätta vara Sveriges bästa miljö- och klimatparti ska vi vara ett parti som människor litar på när det gäller välfärden, fördelningspolitiken och utrikespolitiken. Den solidariska politiken, både på hemmaplan och med människor i världens alla länder, har funnits som en grundsten sedan Miljöpartiet bildades för över 40 år sedan. Välfärdens stöd i Sverige ska vara starkt. Det offentliga ska vara en motkraft när de ekonomiska klyftorna växer, när skillnaden på tillgång till bra skola, sjukvård och hälsa beror på var i landet människor bor. Livskraftiga, hållbara och trygga lokala samhällen är grön politik.

När människor i Sverige och i andra länder i EU drabbas av inflation, höga energipriser och höga boendekostnader ska vi gröna stå för en rättvis politik som gör att människor klarar av den snabba omställning av samhället som nu måste ske. Vi behöver sänka skatten för låginkomsttagare, se över fastighetsavgiften och beskatta höga kapitalvinster. När vi ställer om är det orimligt att det sker på bekostnad av att människor görs fattigare. Varje gång vi ökar skatterna på det som är dåligt för klimatet ska vi samtidigt presentera förslag på hur dessa kostnader ska kunna mötas.

Sverige ska vara en motvikt när nationers egenintresse växer och demokratin trycks tillbaka av auktoritära krafter. Vi gröna ska fortsätta driva social rättvisa och mänskliga rättigheter, både i Europaparlamentet och i Sverige. Vi ska fortsätta söka stöd för en människovärdig flyktingpolitik och en väl fungerande integrationspolitik. Sveriges migrationspolitik är en av Europas mest restriktiva som även försvårar en bra integration. Tidöpartiernas migrations- och integrationspolitik är skadlig för Sverige. 

Vi är ett feministiskt parti och barnens parti.  Det ska synas tydligt i alla de förslag på reformer som vi lägger. Barnens rättigheter och framtid, kvinnors rättigheter, sexuella rättigheter och minoriteters rättigheter ska alltid vara på bordet när beslut fattas. Både i Sverige och EU. 

Valet till EU i juni 2024 och valet till riksdag, regioner och kommuner 2026 kommer att vara ett trygghetsval. Trygghet i en orolig omvärld, gentemot totalitära stater såsom Ryssland. Trygghet i vardagen, utan våld i hemmet och på gatan. Trygghet i att samhället kan ställa om i tid när extremvädret blir allt mer påtagligt. Trygghet i att det finns en välfärd att lita på, utbildning och jobb. Den gröna politiken vill arbeta förebyggande och bygga livskraftiga, hållbara och trygga samhällen långsiktigt. För att lyckas med det måste vi samtidigt här och nu hantera de problem som står för dörren: extremväder, ekonomiska orättvisor, kriminalitet och krig. 

Jag är övertygad om att gemensamma problem i världen bäst hanteras tillsammans. EU är en självklar arena för att lösa problem i vårt närområde och FN arenan för globala överenskommelser för att lösa klimatkrisen och freden långsiktigt. Den radikaliserade konservatismen och populismen som nu sveper över världen, Europa och Sverige är motsatsen till detta. Lösningen är inte stängda gränser och att varje nation får klara sig bäst den kan. Lösningen är inte att minska det internationella samarbetet, biståndet och bidraget till EU och FN. Ska vi klara världens utmaningar måste vi samarbeta.

En annan värld är möjlig. Ett annat Sverige är möjligt. En ljusare framtid är möjlig. 

Det är vad jag kommer att arbeta för som språkrör för Miljöpartiet.

Magnus P. Wåhlin (MP), språkrörskandidat