Märta Stenevi väljs till språkrör under Miljöpartiets kongress i Örebro. Foto: Helena Björk

Politik Dagens Arena har varit på MP-kongress och mött ett parti som hämtar sig från konflikt och tar försiktiga politiska steg mot framtiden.

De som har mest ska också bidra mest för att minska klimatutsläppen, tycker Miljöpartiet. Men de aktar sig för skatter som kan uppfattas bestraffande.

Märta Stenevi har just valts om, dragit på sig festklänningen och avslutat talet till 800 partiföreträdare på Conventum arena i Örebro.

Sedan två timmar heter språkrörskollegan Daniel Helldén. Trafikpolitikern från Stockholm som senaste veckorna målats ut som hennes mardrömskandidat. Med minsta möjliga marginal, 131 röster mot 130, har han nu valts av partiet.

Vad säger det jämna resultatet dig?

– Att vi har mycket starka kandidater och att de som det stod mellan har gjort jättefina kampanjer. Nu ska vi förvalta det här.

Under presskonferensen precis innan, har Helldén intygat att samarbetet kommer att gå fint. Några ideologiska sprickor finns inte. Han och Stenevi står på samma grund men har olika sätt att kommunicera.

Rubrikerna om konflikten har skapat viss oro i partiet, enligt Stenevi. Men hon tonar ned allvarsgraden.

Beslut att acceptera Nato

– Vi har haft olika uppfattning absolut, men vi har samarbetat under lång tid. Det har blivit fokus på fel saker, säger hon.

I två stora aktuella frågor skjuter kongressen partiet i samma riktning som samhällsutvecklingen och andra partiers inställning. Nato och kärnkraft.

Miljöpartiet ska respektera riksdagens beslut att gå med i Nato och inte driva på för ett utträde när inträdet skett. Synen på kärnkraft förflyttas mot att inte verka för ett politiskt beslut om nedstängning av kärnkraftsreaktorer. Utfasningen av kärnkraft ska ske stegvis och målet om hundra procent förnybar energiproduktion på sikt ligger fast.

Tidigare under dagen ligger korridorerna på Conventum Arena öde. Kongressdeltagarna har fullt upp med utskottsdiskussioner och seminarier innan dagens lunch: vegansk chili med pulled oumph, bönor och nachochips.

Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson, har fått ett litet – men till bredden fyllt – rum till presentationen av partiets gröna ekonomiska politik. De vill att staten ska låna 100 miljarder kronor per år för att ställa om så att Sverige når klimatmålen.

Ingen skatt på superutsläppare

Dagens Arena rapporterade nyligen om Danderyds kommun där invånarna har högst inkomster i landet och orsakar störst utsläpp av växthusgaser. Miljöpartiet vill att de som har mycket också ska ta mer ansvar. Men gruppen som har allra mest beskattas inte högre med partiets politik. Höjd skatt på bensin och diesel bidrar till ändrat beteende för att den som släpper ut mycket får betala mer, menar Janine Alm Ericson.

– Men man betalar inte en extra procent om man släpper ut extra mycket.

Fungerar det?
– Till viss del, säger Janine Alm Ericson.

Janine Alm Ericson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson. Foto: Helena Björk

Men höginkomsttagare och kapitalägare konsumerar på fler sätt. Och frekventa flygsemestrar och att äga flera hus träffas inte av bensin- och dieselskatter.

Flygandet riktar partiet in sig på med ett kongressbeslut om att flygresor som kan göras med en tågresa på upp till tre timmar ska förbjudas i Sverige och hela EU – om infrastrukturen för tåg finns. Hög energiskatt ger högre kostnader för fastigheter, vilket kan fungera dämpande på samma sätt som bränsleskatten. Fastighetsskatt ser Alm Ericsson inte som ett alternativ för att minska utsläpp.

Mer kapital högre skatt

– Den är för generell och drabbar dem med fastigheter som ökat i värde, men inte har pengar att betala skatten med.

Märta Stenevi har gjort sig känd som partiets röst för samhällets socialt utsatta. Hon fokuserar på dem som har minst, snarare än de som har mest.

Hur vill Miljöpartiet beskatta för att motverka stora utsläpp från de rikaste?

– Vår skattepolitik handlar inte om att bestraffa eller förhindra. Men en stark fördelningspolitik är nödvändig för att göra en omställning och bygga ett välfärdssamhälle. De som har minst och har svårast att klara en prisökning måste ha stöd från samhället, säger hon.

De växande ekonomiska klyftorna i Sverige förklarar Stenevi med förskjutningen mot att inkomst beskattas högre än kapital. Det vill Miljöpartiet ändra på med en ny modell:
– Vi vill beskatta det samlade kapitalet istället för punktskatter. Om jag har två miljoner kronor på ISK-konto, aktier och andra värdepapper då beskattar man på hela det.

Modellen ska fungera progressivt, så att man betalar högre skatt desto mer kapital man har.

– I dag har vi både en låg och en helt rak beskattning på kapital. Det skapar stora orättvisor och gör att den som har väldigt stort kapital tjänar otroligt mycket pengar.

Anpassar sig efter andra

Under Janine Alm Ericsons presentation frågar Hedda Ottesen, gruppledare i kommunfullmäktige i Norrköping, vad i MP:s budgetförslag som skulle gå igenom i ett regeringssamarbete med S och V. Hon tycker själv att Miljöpartiet ska väga in möjliga samarbetspartiers uppfattning.

Hedda Ottesen (MP), gruppledare i kommunfullmäktige i Norrköping. Foto: Helena Björk

– Jag tror att vi ska anpassa oss efter de verkliga förutsättningarna för att få igenom politiken.

Enligt Alm Ericson finns möjlighet att få stöd för förslagen från framtida samarbetspartier. Stenevi tror på gehör för förslaget om mer offensiv kapitalbeskattning.

– Vi har sett sådana testballonger från S och V. För C kan jag tänka mig att det framförallt handlar om att värna småsparare, vilket jag är helt överens med dem om.