Veronica Palm. Foto: Bengt Alm.

Lagen borde ändras så det blir möjligt att förbjuda tvångsumgänge för barn. Allt för ofta tolkas barnets bästa ur ett vuxet perspektiv.

Söndag den 8 januari hittas en åttaårig pojke död i sin pappas lägenhet. Hans närmaste kallar honom Tintin. Bara dagar innan pojkens död har tingsrätten gett pappan rätt till två timmar obevakat umgänge med pojken, i strid mot både pojken och mammans vilja. Pappan misstänks för mordet.

Det är nästan för stort att ta in. Ett barn tvingas till umgänge med en förälder han är rädd för. Men inte bara det, en förälder som under lång tid och vid upprepade tillfällen misshandlat mamman så till den grad att hon tvingats fly med barnet. Ett barn som upplevt våld i sitt hem tvingas till ensamt umgänge med förövaren.

Men det är vad lagen säger. Barnets rätt till båda sina föräldrar är alltid att eftersträva – alltid. När en kvinna tar sitt barn och flyr från en våldsam partner och pappa så försvårar hon hans umgänge med sitt barn. Vilket ju är själva poängen. Men innan det finns en dom så är vårdnaden gemensam och han har lagen på sin sida. Om hon hindrar umgänge kan det också ligga henne till last i en framtida vårdnadstvist.

Med tvångsumgänge riskerar barn att utsättas för våld, hot och kidnappning

Det tvångsumgänge Tintin utsattes för är inte ett undantag. Det är norm. Med tvångsumgänge riskerar barn att utsättas för våld, hot och kidnappning. Och deras liv riskeras.

Dessutom sätts barnet under enorm press. Det kan känna sig tvungen att berätta att de inte vill flytta, säga att mamma ljuger och försäkra pappa om att han är bra. Det finns fall där inspelade sådana vittnessagor används i rättegång. Trots att det är uppenbart att situationen är hotfull för barnet.

Umgänget ger också förövaren chans att utnyttja barnet för att hitta mamman. Den som under lång tid misshandlat en partner i sitt eget hem är bra på att manipulera. Han kan få barnet att, utan att det förstår, avslöja detaljer som röjer deras skyddade boende. Och den största risken för en misshandlad kvinnas liv när mannen tappar kontrollen, när hon tar steget att lämna. Då eskalerar våldet.

Tintins blev bara åtta år. Trots att barn numera betraktas som brottsoffer, inte bara vittnen, när pappa slår mamma. Och trots att barnkonventionen sedan några år är lag i Sverige. Det som hände borde inte vara möjligt. Men uppenbart tolkas Barnets bästa allt för ofta ur ett vuxet perspektiv. Därför måste lagen skärpas. Inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare och inget barn ska behöva dö för att upprätthålla förövarens umgängesrätt.

Den förra regeringen påbörjade ett arbete för att göra det möjligt att förbjuda tvångsumgänge för barn som bor på skyddade boenden, alltså kvinnojourer. De tillsatte också en utredning för att kunna gå vidare med att skydda fler barn från att behöva träffa förövaren. Det är hög tid att nuvarande regering tar upp utredningarna och går fram med lagskärpning. Det måste vara möjligt att neka en misshandlande pappa att få träffa sitt barn. Priset för motsatsen var, den 8 januari, ett barns liv och en mamma som aldrig får träffa sitt barn igen.

Veronica Palm