Skolans roll bör bli viktigare i kampen mot gängkriminalitet.

Debatt Inkludera barnperspektivet i diskussionen om gängkriminalitet, uppmanar S-kvinnor i Stockholm.

Under det senaste året har S-kvinnor i Stockholm stad med kraft framhävt barns rättigheter. Vi har särskilt belyst de alarmerande fallen av pojkars våld mot flickor och fastslagit att tvångsmässiga möten med en våldsam förälder måste upphöra. Nu står vi här igen med en ny uppmaning: att höja våra röster och inkludera ett barnperspektiv i diskussionen om gängkriminalitet.

Barn som dras in i gängkriminalitet och har svikits av vuxna. Dessa osedda och ohörda barn växer upp i samhällen där klassklyftorna bara ökar. Vi måste alla ta ansvar och prioritera barns rättigheter. Barnperspektivet och deras grundläggande rättigheter måste vara centrala när vi möter dem som brottsoffer, förövare, skolelever eller boende i utsatta områden. Det är en självklarhet enligt barnkonventionen, men tyvärr glöms barnperspektivet ofta bort, trots lagkravet om dess närvaro.

En av de viktigaste skyddsfaktorerna vi kan ge barn är en lyckad skolgång

I debatten om gängkriminalitet stämplar vi våra barn som brottslingar, trots att de i själva verket oftast är offer för vuxnas misslyckanden. Förslag om att sänka straffmyndighetsåldern diskuteras på nationell politisk nivå, trots tydliga avrådan från FN:s barnrättskommitté. Det är dags att prioritera barnets bästa i politiken och undvika förslag som går emot det. En rapport från BRIS om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor från 2022 beskriver en vardag fylld med skjutningar, öppen narkotikahandel, hot om våld och polisvisiteringar utan förklaring. Experter betonar behovet av mångfacetterade lösningar, inte bara strängare straff

En av de viktigaste skyddsfaktorerna vi kan ge barn är en lyckad skolgång. Det är därför Stockholm trots tuffa samhällsekonomiska tider prioriterar skoleleverna. Grundläggande är att alla elever får den kunskap som krävs för att klara skolan. Därför görs stora satsningar på läsa-räkna-skriva garantin i tidiga åldrar samt extra stöd till de som behöver. För att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag krävs dock mer. På Järvaserverar nu till exempel alla kommunala skolor frukost på morgonen, för att ingen ska behöva starta dagen på tom mage. Men det är också viktigt att någon tar vid när skoldagen slutar, här är föreningslivet, kulturskolan och civilsamhället viktiga aktörer och vi måste utveckla arbetet med den sammanhållna skoldagen.

Det är också av yttersta vikt att vi diskuterar och betonar föräldrars avgörande roll när det gäller att förebygga ungdomskriminalitet. Föräldrar har en central uppgift att fostra och vägleda sina barn på rätt väg, och det är deras ansvar att skapa en trygg och stöttande miljö. Genom att investera i föräldrastöd, tillgängliga skolor, och positiva samhällsmiljöer kan vi skapa en bättre grund för våra barn. Det är dags att samhället tar del av ansvaret och arbetar tillsammans med föräldrar för att säkerställa att våra barn inte riskerar att hamna i kriminalitet och istället får en trygg och positiv start i livet.

Vi ser hur skolor, lokalsamhälle, stadsdelsförvaltningar och individer sluter upp och ger stöd efter de mest tragiska och fruktansvärda händelser. Barn behöver utrymmen att sörja, prata och bara få vara, minst lika mycket som vi vuxna. Vi får inte låta frustration och rädsla ta över. Tillsammans kan vi skapa en tryggare och mer inkluderande värld för alla barn. Vi har inte råd att svika barnen och låta dem falla offer för gängkriminaliteten. Barnen behöver alla trygga vuxna de kan få.

Tara Twana, ordförande Stockholm stad

Elisabeth Antfolk, ordförande Alina kvinnoklubb

Tora Mårtensson, ledamot i distriktsstyrelse S-kvinnor Stockholm stad

Eva Fagerhem, ordförande Hägersten kvinnoklubb

Gerd Sjöberg Granlund, ordförande Traneberg Ålsten Bromma kvinnoklubb

Maria Palme Castelius, ordförande Södra kvinnoklubb

Malin Hammarström, ordförande Älvsjö Herrängen kvinnoklubb

Maja Lundqvist, ordförande Unga S-kvinnor Rebella

Nimo Salah, ordförande Järva kvinnoklubb

Shuta Bari, ordförande Hässelby kvinnoklubb

Sonja Gardefjord, ordförande Vasastan-Östermalm kvinnoklubb

Stara Khorami, ordförande Skärholmen kvinnoklubb

Lisa Carlsson, ordförande Vällingby kvinnoklubb

Milla Järvelin, ordförande Avantgarde kvinnoklubb

Mia Andersson Wikholm, ordförande Stockholms Allmänna kvinnoklubb

Mirja Räihä, ordförande LO-fackens socialdemokratiska kvinnoklubb