kolumnen Om vi bygger bort bostadsbristen och håller nere hyrorna så ges folk valfrihet och verkliga alternativ att välja boende, vare sig de vill köpa eller hyra. Vid marknadshyror sker det motsatta, skriver Jonas Sjöstedt.

Idag presenteras utredningen om att införa marknadshyror. Det är ett avgörande steg bort från förhandlade hyror till att marknadshyror tar över för de flesta hyresrätter i Sverige. Rätten till bostad blir de rikas rätt att alltid tränga sig före. Presentationen av utredningens förslag har skjutits upp till en solig fredag, sannolikt hoppas regeringen därmed att förslagen ska väcka mindre uppmärksamhet. Det lär inte lyckas.

Det enda försvar för förslagen jag hört från regeringen är att de bara gäller nybyggnation. Det är ett klent försvar. Varje år kommer en större andel av lägenheterna att omfattas av marknadshyror. Till det kommer att äldre billigare lägenheter måste renoveras, ofta innebär det dramatiska hyreshöjningar som tvingar hyresgäster med låga inkomster att flytta. Men vart ska de flytta när allt färre lägenheter har rimliga hyror?
Dessutom, som Dagens Arena visat med det finska exemplet, är förslaget om nyproduktion vägen till att marknadshyror gäller hela beståndet. Vi vet vilken effekten blir, massiva hyreshöjningar med ökad trångboddhet och mer segregation för de flesta. Enorma vinster för fastighetsägarna som dessutom kan ta ut högre hyror ju större bostadsbristen blir. Marknadshyror leder till att fastighetsägarna får ett direkt intresse av att bostadsbristen består. Det är en systemförändring som skulle bli svår att rulla tillbaka.

Marknadshyror leder till att fastighetsägarna får ett direkt intresse av att bostadsbristen består.

Svensk borgerlighet fungerar allt mer som rena utförare av uppdrag från olika kapitalintressen. Skolkoncerner och vårdbolag får utforma politiken för välfärden. Arbetsgivarnas lobbyister leder attackerna på arbetsrätten. När det gäller bostadspolitiken är förslagen ett beställningsverk från fastighetsägarna. De har knappt bemödat sig om att försöka dölja det. Utredningens sekreterare Haymanot Baheru har fått direkt ekonomiskt stöd från branschorganisationen Fastighetsägarna för att skriva sin avhandling. Utredningens enda forskare Fredrik Kopsch kommer från Timbro, kampanjar öppet för marknadshyror och tycker att alla hyresgäster regelbundet ska sägas upp från sina kontrakt för att tvingas förhandla om sin hyra.

För att vanliga hyresgäster ska klara att betala marknadshyror måste bostadsbidragen höjas, det visar även det finska exemplet. Det handlar om tiotals miljarder kronor som ska slussas från skattebetalarna till fastighetsägarna varje år. Det är en enorm kapitalöverföring till redan rika, en åderlåtning som kommer att drabba välfärden och låginkomsttagare. Det är inte konstigt att fastighetsägarna jublar och kampanjar.

Borgerligheten är inte emot bostadssubventioner. Tiotals miljarder går varje år, via ROT och ränteavdrag, till de som äger sina bostäder. Marknadshyror med höjda bostadsbidrag kommer att fungera som en subvention till fastighetsägarna. Det finns betydligt bättre användning för de pengarna.

2015 fick Vänsterpartiet igenom investeringsstöd för att bygga hyreslägenheter med lägre hyror. Omedelbart ökade byggandet, inte minst på orter med bostadsbrist där det tidigare inte varit så kommersiellt attraktivt att bygga. Investeringsstöden kan byggas ut kombinerat med modeller för lägre räntor och bättre lån för byggföretag så att fler kan bygga.
Lägg till regional bostadsplanering, mer aktiv markpolitik och större inflytande för hyresgäster vid renoveringar så kan bostadsbristen i Sverige byggas bort utan dramatiska hyreshyreshöjningar. Det är det ansvarsfulla alternativet till marknadshyror.
Det är nu vi väljer väg. Om vi bygger bort bostadsbristen och håller nere hyrorna så ges folk valfrihet och verkliga alternativ att välja boende, vare sig de vill köpa eller hyra. Då kommer även prisökningen på villor och bostadsrätter att bromsas upp. Bankernas övervinster på de som äger sin bostad kommer att minskas. Vid marknadshyror sker det motsatta.

Bostadsminister Märta Stenevi angriper marknadshyror i debatten samtidigt som hon ska börja genomföra dem.

Nu väntar den politiska debatten om förslagen. Marknadshyror är ett mycket impopulärt förslag. Någonstans verkar även Centerpartiet inse det. Jag har fått flera uppgifter om att partiet helt enkelt vägrar ta debatter i medier med Vänsterpartiet om förslagen. Istället får de verkliga uppdragsgivarna, fastighetsägarna, ta den offentliga diskussionen.
Regeringen duckar så gott de kan. Men det är svårt att vara helt tyst i frågan. Många socialdemokrater säger rent ut att marknadshyror är en usel idé och hyresgäströrelsen mobiliserar kraftigt mot förslagen.
Miljöpartiet har valt en mer udda strategi, bostadsminister Märta Stenevi angriper marknadshyror i debatten samtidigt som hon ska börja genomföra dem.

För Vänsterpartiet är detta en av mandatperiodens viktigaste politiska konflikter. I riksdagen är vänstern det parti som tar konflikten mot marknadshyror. Partiet är i nära allians med hyresgäströrelsen och har ett stort folkligt stöd i denna fråga. Det är ingen dålig utgångspunkt i den debatt som nu väntar.

Regeringen är beroende av Vänsterpartiet, och här går en av partiets röda linjer. Men regeringen verkar inte ens vilja prata med Vänsterpartiet. Ibland kan man få intrycket av att de tror att Vänsterpartiet försvinner om de håller för öronen och ögonen.
Regeringen låtsas alltså att man kan ta hundra procent hänsyn till Centerpartiets extrema förslag, men noll procent hänsyn till Vänsterpartiet. Det är en illusion.
Regeringen är lika beroende av Vänsterpartiets mandat som av Centerpartiets. Vänsterpartiet har redan gjort om regeringens budget och ordnat mer pengar till välfärden flera gånger, partiet gjorde det omöjligt för regeringen att lägga fram Toijerutredningens förslag om LAS i riksdagen, Vänsterpartiet har förhindrat genomförandet av andra punkter i januariavtalet om ingångsavdraget, arbetsförmedlingen, LSS och arbetskraftsinvandring.
Nu är det marknadshyrornas tur. Det är en konflikt som många i Vänsterpartiet är mer än villiga att ta till sin spets.

Regeringen måste backa. Annars kan frågan leda till extraval i höst.
För Socialdemokraterna vore det en fullständig katastrof att ta ett extraval för att införa marknadshyror.
För Vänsterpartiet är det inget som partiet fruktar.

 

Jonas Sjöstedt är före detta partiledare för Vänsterpartiet och kolumnist hos Dagens Arena.