Christina Forsberg generaldirektör CSN

replik CSN står redo att fortsätta att betala ut studiestöd även om skolor stänger och inga studier bedrivs. Men för att det ska bli möjligt krävs en regeländring av regeringen eller riksdagen, skriver CSN:s generaldirektör Christina Forsberg i en replik.

Coronasmittan skapar för närvarande mycket oro och rädsla. Det gäller inte minst de cirka 400 000 personer som har studiemedel – i Sverige och utlandet. Många känner en oro för sin framtida försörjning. Vad händer om skolorna stänger helt och hållet?

Regelverket för studiestödet är idag tydligt: för att få studiemedel måste den studerande bedriva studier. Det innebär att om en skola stänger helt och hållet och ingen undervisning bedrivs, så kan inte CSN fortsätta att betala ut studiemedel.

Vi har en dialog med regeringskansliet.

För att CSN ska kunna betala ut studiemedel om studier inte bedrivs krävs en regeländring. Vi har en dialog med regeringskansliet runt detta. CSN har ingen möjlighet att själv ändra bestämmelserna i den här delen av regelverket, utan frågan behöver hanteras av antingen regeringen eller riksdagen.

Däremot står CSN redo att ändra tillämpningen av regelverket snabbt, om ett nytt regelverk kommer på plats. Vi är redo att stödja de studerande i den rådande situationen.

CSN har de senaste veckorna även haft dialog med företrädare för högskolor och universitet. Från skolorna finns en tydlig vilja att hålla i gång studierna, inte minst genom att erbjuda distansundervisning. Den typen av studier ger rätt till fortsatta studiemedel.

 

Christina Forsberg
generaldirektör
CSN

 

Anm: Artikeln är en replik på ett inlägg från Naturvetarnas studentråd. Detta inlägg återfinns här.