Bild: CSN

Trycket på ansökningarna till omställningsstudiestödet har varit stort. Men tusentals riskerar att få vänta på besked till nästa år, varnar CSN. 

– Regeringen sviker Sveriges löntagare, säger Therese Guovelin, vice ordförande på LO.

Sedan 1 oktober 2022 har svenska löntagare med minst åtta års arbetserfarenhet kunnat ansöka om omställningsstudiestöd via CSN. Syftet är att kompetensutveckla arbetskraften så att den klarar förändringarna på arbetsmarknaden i och med den gröna och teknologiska omställningen. Det är en stor och viktig del i det nya huvudavtalet på svensk arbetsmarknad.

Men handläggningstiderna på CSN är långa och tusentals av dem som har ansökt sedan i höstas kommer inte att få besked förrän nästa år, varnar myndigheten. Det rapporterar Ekot på Sveriges Radio.

– För vårterminen i år sökte 23 500 personer och där har vi fattat cirka 15 000 beslut, så 8 000 väntar fortfarande på besked. Inför höstterminen nu har 22 000 personer ansökt och hittills har 2 700 fått beslut, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Pengarna tillbaka till statskassan

Myndigheten tror inte att de kommer att hinna med att dela ut stödet till alla som ansökt i år. Av de 1,36 miljarder kronor myndigheten fått av regeringen för omställningsstödet i år tror man att ungefär hälften kommer att gå åt. Och av de 2,84 miljarder CSN räknar med att få nästa år tror man att en 800 miljoner kronor kommer hinna användas.

– De som sökt kommer att få vänta länge på besked. Det här är till för människor som är mitt i livet och kanske inte kan studera med det vanliga studiestödet. Omställningsstudiestödet är mycket mer förmånligt för de som har kostnader som bolån och det är ett stort bekymmer för dem att behöva vänta på besked, säger Stefan Tärnhuvud. 

CSN var tidigt ute och begärde 50 miljoner kronor extra från regeringen till att kunna anställa fler och utbilda personal för att klara handläggningarna. Men i stället fick myndigheten i uppdrag att effektivisera och ta personal från andra delar av verksamheten. 

Utbildningsminister Mats Persson (L) uppger i en skriftlig kommentar till Dagens Arena att det inte är ovanligt att en nyligen sjösatt reform har lång handläggningstider. Han menar också att reformen genomförs så som den förra regeringen förberedde för.

”Men vi är villiga att göra mer. Till exempel gav regeringen i våras myndigheten i uppdrag att prioritera och omfördela resurser till förmån för handläggningstider, och CSN bedriver ett omfattande och ambitiöst arbete med just detta”, skriver Mats Persson.

Men det finns en gräns för hur mycket personal man kan omfördela, menar CSN.

– Vi har redan omfördelat människor och har nu 150 personer som jobbar med det här. Vi behöver också personal för det vanliga studiestödet. Men vi jobbar fortfarande utifrån det uppdraget, säger Fredrik Tärnhuvud.

”Sviker Sveriges löntagare”

De fackliga centralorganisationerna är mycket kritiska mot regeringens hantering av problemet. LO rasar över att regeringen inte uppfyller sin del av huvudavtalet där omställningsstudiestödet enligt dem var den största vinsten.

– Regeringen sviker Sveriges löntagare. I stället för att ge CSN 50 miljoner till mer personal får nu CSN skicka tillbaka 700 miljoner i år och två miljarder nästa år till statskassan. Det slår otroligt ojämlikt, säger Therese Guovelin, vice ordförande på LO.

Hon hävdar att en absolut majoritet av LO:s medlemmar kommer att avstå från att studera för att klara förändringarna på arbetsmarknaden.

– Våra medlemmar har inga pengar på banken att lägga ut för att kanske få stöd nästa år. För varje dag som går går en arbetare miste om att vidareutbilda sig. Vi har en regering som visar att man inte är mogen att lösa utmaningar på arbetsmarknaden, säger Therese Guovelin.

Brist på kvalificerad kompetens

TCO:s utredare för högre utbildning och livslångt lärande Sofia Hylander säger att TCO är mycket bekymrade över uppstartsproblemen. 

– Det sätter inte bara enskilda individer i kläm utan riskerar också att påverka allmänhetens bild av hela reformen, säger hon.

Vidareutbildning mitt i livet är ett stort beslut och studiefinansiering en förutsättning, framhåller hon. Därför är risken stor att många inte kommer att våga chansa.

– Det betyder att både enskilda individer och samhället i stort missar viktiga möjligheter till kompetensutveckling. En kompetensutveckling som verkligen efterfrågas på dagens arbetsmarknad, säger Sofia Hylander.

Sacos utredare inom utbildningsfrågor Hedvig Modin håller med. 

– Vi har en stor brist på kvalificerad kompetens. Grön och teknologisk omställning gör att arbetsmarknaden förändras och då är det bra att fylla på med relevant kompetens. Politiken borde jubla över att det är så stort tryck på ansökningarna, säger hon. 

CSN vill se regelförenklingar

Facken uppmanar regeringen att skjuta till med mer medel till CSN. TCO menar också att det behövs en ”effektiv och systematisk” genomgång av alla ansökningar. Så att de som inte uppfyller grundvillkoren sållas bort och de som uppfyller kan få ett beslut snabbare.

CSN:s pressekreterare Stefan Tärnhuvud menar också att regelverket för omställningsstudiestödet behöver förenklas och uppger att myndigheten lämnat in ett förslag till regeringskansliet. Saco påpekar att det är viktigt att även parterna involveras i en sådan förändring.

– Vi hoppas att parterna ska få mycket att säga till om så att det landar som det var tänkt. Det här är ett stort gemensamt behov hos alla parter och politiken, säger Hedvig Modin.