Alexandra Mattsson Åkerström (V) 

ledare Vid årsskiftet stod det klart att minst 1800 hyresrätter i Stockholm kan ombildas till bostadsrätter. Det betyder att antalet billiga hyresrätter i staden kommer att minska, och att kötiderna för de som behöver en bostad kommer att bli längre, skriver Alexandra Mattsson Åkerström (V).

När den blågröna majoriteten under hösten 2018 aviserade att de ville öppna upp för ombildningar i Stockholm igen var vi många som blev oroliga. Vi minns nämligen tydligt konsekvenserna av den förra ombildningsvågen som det dåvarande borgerliga styret genomförde, när över 25 000 allmännyttiga hyresrätter försvann. Köerna för att få en bostad blev längre och främst var det såklart alla de som inte har råd att köpa sitt boende som blev lidande, såsom ensamstående kvinnor, låginkomsttagare, studenter och pensionärer.

Enligt Stockholms stads senaste kartläggning av hemlöshet i staden ökar nu antalet kvinnor och barnfamiljer som befinner sig i hemlöshet. Framförallt handlar det om ensamstående föräldrar, och orsakerna till hemlösheten är oftast att man helt enkelt inte får tag på en bostad som man har råd med.

Tillgången till billiga hyresrätter är helt avgörande för att stadens hemlöshetsarbete ska lyckas. För det spelar ingen roll hur många bostad först-lägenheter eller försöks- och träningslägenheter som avsätts – finns det inte lägenheter med rimliga hyror så kommer problemen med stigande hemlöshet inte att lösas.

De hyresrätter som ombildas nu går inte heller att ersätta med nya eftersom gamla hyresrätter alltid har lägre hyror än nybyggda.

Efter en ny omgång av ombildningspolitik står det nu klart att 1800 hyresrätter kan försvinna från allmännyttan. Jämfört med förra ombildningsvågens siffror kan det verka lågt, men i en stad där antalet aktivt sökande i bostadskön ligger över 90 000 personer så är det mycket.

De hyresrätter som ombildas nu går inte heller att ersätta med nya eftersom gamla hyresrätter alltid har lägre hyror än nybyggda. Det kommer alltså inte bara bli svårare att få tag på en hyresrätt i Stockholm, det kommer också att bli dyrare att bo.

Att Moderaterna aldrig har värnat låginkomsttagare med sin politik är ingen nyhet. Att de inte analyserar sin politik ur ett jämställdhetsperspektiv förvånar inte heller. Men att de struntar blankt i de negativa sociala konsekvenser som deras politik skapar är ändå anmärkningsvärt.

Vi i Vänsterpartiet har tagit strid för hyresrätterna och kommer fortsätta göra det. Det gör vi för att alla har rätt att bo, och för att tillgången till billiga bostäder är en jämställdhetsfråga. Ensamstående mammor ska inte behöva oroa sig för att deras barn inte har ett tryggt hem att växa upp i.

Stockholm behöver fler hyresrätter – inte färre.

Alexandra Mattsson Åkerström (V) 
vice ordförande socialnämnden Stockholms stad