Bild: Pixabay

Hemlöshet Det har blivit svårare för ekonomiskt utsatta att få hjälp att hitta bostad. Staten och kommunerna måste ta ett större ansvar för en socialt hållbar bostadspolitik, konstaterar Sveriges Stadsmissioner i en ny rapport.

Det har blivit svårare för ekonomiskt utsatta familjer att få hjälp av kommunerna att hitta bostad, och den strukturella hemlösheten ökar kraftigt. Och trots att flera kommuner arbetar vräkningsförebyggande har antalet vräkningar av barnfamiljer ökat med 45 procent mellan 2017 och 2021. Det konstaterar Stadsmissionen i en ny rapport.

– Det har blivit svårare att få stöd av socialtjänsten för personer som står utan bostad av ekonomiska skäl. Det beror på att kommunerna är så hårt ekonomiskt pressade och måste göra prioriteringar, säger Åsa Paborn, direktor för Stockholms Stadsmission.

För personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa är det enklare att få hjälp av kommunerna att lösa boendesituationen. Enligt rapporten har tolkningen av socialtjänstlagen blivit mer restriktiv, och tjänstemän vittnar om hur ekonomin styr hur hjälplösa personer i hemlöshet ska bemötas.

Detta drabbar främst de som av ekonomiska skäl har svårt att få bostad på egen hand. De kanske inte stått i bostadskön och behöver hitta ny bostad på grund av skilsmässa. Eller så är det de höga trösklarna på bostadsmarknaden och kraven för att få hyreskontrakt som står i vägen. 

– Ett av våra förslag är att socialtjänstlagen förtydligas så att kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar och hjälper dessa grupper, säger Åsa Paborn.

Det finns flera förslag på riksdagens bord som enligt Åsa Paborn kan stävja utvecklingen. Till exempel en samlad bostadsförsörjningsplan och reglerade hyreskrav. Men hon är orolig att det tar för lång tid att förverkliga förslagen, och att situationen kommer att förvärras nu när vi står inför en lågkonjunktur.

Efter sommaren, i takt med att mat, el och räntor blivit dyrare, har det skett en dramatisk ökning av barnfamiljer som hör av sig till Stadsmissionen, berättar Åsa Paborn. De måste säga nej till flera familjer i veckan då de inte kan ta emot fler.

– Det är familjer som saknar mat och bostad för dagen. Det krockar med barnkonventionen som ändå är lag, och bostad är en mänsklig rättighet. Det är en förutsättning för att fungera i samhället överhuvudtaget. Det här är jätteallvarligt, säger hon.

Hon säger att Stadsmissionen vill ha vräkningsförbud och bostadsgaranti för barnfamiljer.

Dagens Arena har tidigare granskat beloppen bakom vräkningarna. Det kan ibland röra sig om så lite som 600 kronor. Ett hinder för att förebygga vräkningar är också att många hyresvärdar låter inkassobolag hantera obetalda hyror redan en vecka efter förfallodagen. Utan att först skicka en betalningspåminnelse eller söka socialtjänsten för samverkan.

– Varje vräkning innebär både mänskligt lidande och samhällsekonomiska förluster. Det är svårt att komma tillbaka när man blivit vräkt. Och hyresvärdar vill inte ta in hyresgäster med en vräkning bakom sig, säger Åsa Paborn.

För att hitta en modell med socialt hållbara bostäder, som alla kan efterfråga och ha råd med, krävs ett större samarbete mellan stat, kommun och privata bostadsbolag, menar Stadsmissionen.

– Man behöver gifta ihop bostadspolitiken med socialpolitiken, säger Åsa Paborn.