Alliansens agerande att kräva misstroendeomröstning riskerar att stå dem dyrt. När riksdagens ledamöter ska ta ställning till vem som garanterar landets säkerhet bäst – Anna Kinberg Batra eller Peter Hultqvist – är det inte säkert att svaret är till moderatledarens fördel.

Så kom Stefan Löfvens svar på alliansens krav om misstroendeomröstningar i riksdagen mot tre statsråd: Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Stefan Löfven sätter hårt mot hårt, som bara Stefan Löfven kan. Istället för att böja sig och låta samtliga statsråd avgå gör han en klok och resolut ombildning av regeringen.

Anna Johansson och Anders Ygeman, som själva valt att avgå, ersätts av två av Sveriges mest respekterade och erfarna politiker: Tomas Eneroth blir ny infrastrukturminister och Morgan Johansson tar över Anders Ygemans uppgifter som inrikesminister.Dessutom förstärks regeringen av Helene Fritzon, också hon med decenniers erfarenhet av det politiska hantverket, både som kommunstyrelsens ordförande, som ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott och som en viktig aktör inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, och EU:s regionkommitté.

Alliansens initiativ är helt unikt i svensk politisk historia. Riksdagen ska granska regeringens arbete, och gör det dagligen. Riksdagsledamöter ställer frågor, interpellerar och bjuder in statsråd till utfrågningar i både enskilda utskott och i Konstitutionsutskottet.

Att avge en misstroendeförklaring mot ett statsråd är ett av riksdagens kraftigaste kontrollinstrument, och det säger sig självt att det måste användas sparsamt, och med omdöme. Riksdagen har bara hållit misstroendeomröstningar mot enskilda statsråd vid sju tidigare tillfällen (ingen tidigare har gått igenom, men läget ser ju som bekant annorlunda ut nu med kaos-stiftarna SD i riksdagen).

De långsiktiga konsekvenserna av alliansens agerande är stora, och svåröverblickbara. Genom att hota med misstroendeomröstning på det sätt som de har gjort riskerar alliansen, precis som Karin Pettersson påpekat, att skapa en ny praxis i riksdagen som gör Sverige svårare att styra.

Vem är bäst på att trygga Sveriges säkerhet framöver? Först ska riksdagsledamöterna rösta, sen är det svenska folkets tur.

På kort sikt ligger bollen hos alliansen. Anna Johansson och Anders Ygeman har själva valt att lämna regeringen. Alliansen framhärdar i att de vill se en misstroendeomröstning om försvarsminister Peter Hultqvist, även om de med oklar logik vill skjuta upp omröstningen till i höst (en liten blinkning i pågående chicken race, måhända?). I riksdagens kammare är det de enskilda ledamöterna som röstar, och nu måste var och en bestämma sig.

De tvingas ställa sig frågan: Vem tryggar Sveriges säkerhet bäst, Anna Kinberg Batra eller Peter Hultqvist? Svaret är förmodligen inte positivt för moderatledaren.

Under tiden som alliansens partiledare fortsätter med sin ovärdiga lekstuga måste svensk förvaltning gå till botten med haveriet på Transportstyrelsen. Många frågor återstår att ställa inte minst till den tidigare Alliansregeringens IT-minister Anna-Karin Hatt (C) som initierade outsourcingen av myndigheters IT-verksamhet, trots att Riksrevisionen redan då varnade för att myndigheternas regelverk var otillräckliga. Frågor måste också ställas till tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M), en av de främsta företrädarna för borgerlighetens naiva övertro på outsourcing.

Det är oacceptabelt och obegripligt att Transportstyrelsens GD valde att bryta mot lagen i samband med att myndighetens IT-drift lades ut på det privata multinationella bolaget IBM 2015. Det är lika obegripligt att Anna Johansson, som var ansvarig minister för Transportstyrelsen, inte verkar ha uppfattat att myndighetens GD var föremål för en rättslig utredning förrän i januari 2017. Det är tydligt att informationsdelningen i regeringskansliet borde ha skett på ett bättre sätt.

Det är dock inte troligt att det hade gjort någon större skillnad när det gäller att minimera riskerna av att känsliga uppgifter hanterades av fel personer. Det är, som Björn Elmbrant påpekade på den här sidan igår, en lögn att påstå att ingenting gjorts.

46 myndigheter fick redan i årets regleringsbrev instruktioner om att skärpa sina säkerhetsrutiner, Transportstyrelsens GD fick sparken och en utredning tillsattes redan i mars i år om att sätta en gräns för utkontraktering av skyddsvärd informationSäpo inledde en granskning och Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet och Näringsdepartementet agerade alla för att minimera skadan av haveriet på Transportstyrelsen.

Vem är bäst på att trygga Sveriges säkerhet framöver? Anna Kinberg Batra och hennes allianskollegor eller Stefan Löfven och Peter Hultqvist? Först ska riksdagsledamöterna rösta, sen är det svenska folkets tur.