Christian Ferreyra, 23, drömde om att fortsätta leva av jorden familjen brukat i generationer. Om autonomi genom självhushållning och om ett stillsamt liv med sambon och deras lilla son. En dröm som kostade honom livet. I mitten av november sköts Ferreyra till döds på uppdrag av en av traktens industrijordbrukare.

Storbonden försökte tillskansa sig Ferreyras mark genom ett illegalt köp. Hans plan var att sedan skövla skogen på marken och börja odla soja. Men i stället för att ge upp marken gjorde familjen Ferreyra motstånd tillsammans med andra familjer i småbrukarnätverket MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Konflikten trappades upp och dödshoten blev till slut verklighet.

En dryg vecka innan Christian Ferreyra dödas skriver nobelpristagaren Adolfo Pérez Esquivel en text om de mänskliga rättigheterna i dagens Argentina. Landet har tagit flera viktiga steg framåt de senaste decennierna, anser han. Till de mest betydelsefulla kliven hör den förre presidenten Nestor Kirchners avskaffande av amnestilagarna för diktaturens militära brottslingar. Både under Kirchners tid som president och nu, under hans änka Christina Kirchners styre, har flera av diktaturens värsta bödlar ställts inför rätta.

Herr och fru Kirchner har i förhållande till 1970- 80- och 90-talens styre, värnat om Argentinas utsatta. När Nestor Kirchner intog presidentposten 2003 lyckades han få landet på rätt köl efter den ekonomiska krisen två år tidigare, och under Kirchnereran har även fattigdomen minskat betydligt; från 54 procent till 8,3 procent. Det är sannolikt ett par av de främsta anledningarna till att Cristina Kirchner i slutet av oktober vann en skrällseger i presidentvalet. Cristina Kirchner fick hela 53 procent av rösterna, jämfört med motståndarkandidatens 15,5 procent.

Framgångarna till trots står en grupp av befolkningen fortfarande i skuggan av de mänskliga rättigheterna. Småbrukarna. Som småskalig jordbrukare i dagens Argentina måste du vara beredd att offra livet för ditt leverne. Vilken dag som helst kan en industrijordbrukare, inte sällan av utländsk härkomst, uppenbara sig på marken din familj brukat i årtionden, vifta med ett papper och hävda att jorden är hans.

Om du inte frivilligt lämnar ditt hem riskerar du att bli utsatt för hot och våld. Vägen till din bostad kan stängas av och vattentillförseln lika så. Dina djur kan dödas, din bostad rivas och dina barn hotas på vägen till skolan. När du sedan går till polisen för att anmäla händelserna kan det hända att du själv sätts bakom lås och bom; misstänkt för brott mot industrijordbrukaren. Om du ändå fortsätter att göra motstånd riskerar du att, liksom Christian Ferreyra, mördas i kampen om din jord.

Detta brutala scenario är verklighet på flera håll i landet. Faktum är att flera hundra tusen hektar mark befinner sig i liknande tvister och därmed tusentals familjer. Och övervåldet är vanligt. Så sent som i juli dödades fyra personer när polis avhyste 700 familjer från ockuperad mark i Jujuy.

Inte sällan är den industriella sojaodlingen grunden till striderna. I dag odlas soja på 56 procent av landets jordbruksmark. Monojordbrukets utbredning har lett till att floran och faunan drabbats, att vatten förgiftats av odlingarnas bekämpningsmedel och arbetstillfällen försvunnit. Och att omkring 200 000 småbrukare tvingats att lämna sina hem.

Den skyldige, menar nobelpristagaren Adolfo Pérez Esquivel, är staten. Det är statens ansvar att se till att lagar följs och rättigheter respekteras. Men på denna väg har den nyomvalda presidenten Cristina Kirchner en lång väg kvar att vandra.

För trots att de vidriga avhysningarna är förbjudna enligt argentinsk lag, sker de hela tiden. Inte sällan till följd av att lokala politiker, åklagare, poliser och industrijordbrukare, har ett gemensamt intresse: att tjäna pengar på jorden.

Om Argentina ska kunna räknas som ett land där de mänskliga rättigheterna respekteras, räcker det inte att straffa spöken från det förflutna. Även dagens tyranner måste stoppas, folkets röst göras hörd och naturresurserna värnas om. Mord som det på Cristian Ferreyra får inte ske.

Lisa Karlsson, frilansjournalist bosatt i Chile.