Foto: Wikimedia Pixabay Sören Andersson/2See

Valet i Argentina Tre frågor till Andrés Rivarola, professor i Latinamerikastudier, om högerpopulisten Javier Mileis seger i det argentinska presidentvalet. 

Varför vann Milei?

Det har varit ett stort missnöje och frustration i Argentina på grund av ett långvarigt ekonomiskt förfall. Då vänder sig folk till Milei eftersom han har enkla svar på svåra frågor. Dessutom framstår han för många som fräsch och ny även om han stöttas av flera från det gamla etablissemanget. 

Vad blir de största förändringarna med Milei vid makten?

Han kommer att bedriva en politik som utgår från stora nedskärningar i sociala utgifter, till bland annat arbetslösa, samt privatiseringar av statliga bolag. Han vill också privatisera universiteten, vilket kommer att innebära att folk kommer att få betala för att studera. I dag är det gratis. Om han lyckas med det här kanske det stabiliserar inflationstrycket. Samtidigt kan det leda till stora sociala spänningar.

När det gäller utrikespolitiken så vill han närma sig USA och Israel snarare än att knyta nära band till andra länder i Latinamerika. Det gäller inte minst Brasilien och  Lula, som Milei vill distansera sig från. Det innebär en försvagning för den linje som vill stärka regional integration.

Kommer Milei att kunna genomföra sin politik? 

Det kommer inte att vara lätt för honom eftersom han inte har någon stark närvaro i parlamentet. Dessutom kommer han att ha fackföreningarna emot sig. 

Vill du veta mer om Javier Mileis politik? Då kan du lyssna på senaste avsnittet av Magasinet som handlar om presidentvalet i Argentina. Avsnittet går att lyssna på här eller på andra ställen där poddar finns.