Sofia Hvittfeldt. Bild t v: Wikimedia commons

debatt Det finns ingen anledning att inte lita på vaccinerna mot covid-19. Tänk på att när du vaccinerar dig skyddar du både dig själv och andra – gör det när du får chansen, skriver Sofia Hvittfeldt från S-studenter.

Det har nu gått ungefär två månader sedan vi påbörjade vaccineringen mot coronaviruset i Sverige. Då hade vi haft elva långa månader av oro, social distans, sjukdom och dödsfall. Med vaccinet kan vi äntligen se ett ljus i denna mörka pandemi-tunnel. Enligt Folkhälsomyndighetens siffror dör nu färre och färre av coronaviruset och en av förklaringarna är den påbörjade vaccineringen. Det är bokstavligen livsviktigt att vaccinera sig. Både för din egen och dina medmänniskors skull.

Att vaccinera dig är inte bara ett skydd för dig själv. Det är också det säkraste sättet du kan skydda de du älskar och dina medmänniskor på. Inget vaccin ger ett fullständigt skydd. Det starkaste skyddet uppnår vi tillsammans. Det innebär att även om din gamla farmor är vaccinerad så utgör du ändå en risk för henne om du inte är vaccinerad. Det må vara en liten risk men den finns tveklöst. De som vaccinerar sig skyddar både dig och din farmor. Gör detsamma för deras skull.

De tre vaccin som hittills godkänts av EU-kommissionen ger ett högt skydd mot ett virus som i värsta fall kan kosta dig livet. Du kan inte veta om någon du möter är smittad av coronaviruset. De som har corona visar inte alltid symptom. Men om du är vaccinerad kan du vara säker på att du har ett högt skydd mot viruset. Kliniska tester har dessutom visat att coronavaccinet inte har värre bieffekter än motsvarande influensavaccin. Så absolut, du kan bli öm där du fick sprutan eller få huvudvärk och feber. Men du slipper ligga med andningsproblem i en respirator på sjukhuset.

Tyvärr är det inte alla som kan vaccinera sig och de måste vi som samhälle skydda.

Tyvärr är det inte alla som kan vaccinera sig och de måste vi som samhälle skydda. Det handlar om spädbarn, gravida och andra som på grund av ett hälsotillstånd har avråtts från att vaccinera sig av sin läkare. Om inte de ska utsättas för eventuell livsfara måste vi som kan vaccinera oss. Vi måste vara deras immunförsvar. 

Jag har pratat med personer som tycker det är självklart att vaccinera sig. Men jag har också pratat med personer som känner en oro för eventuella biverkningar. Som tycker det är konstigt att det har gått så fort att ta fram vaccin. Men coronavaccinerna har genomgått alla vetenskapliga tester som krävs för att bedöma hur effektivt vaccinet är samt risker. Testerna har inkluderat tiotusentals frivilliga deltagare som delats upp i två olika grupper: En grupp har fått vaccinet och en annan har får en spruta utan vaccin.

Genom att jämföra de två grupperna har man vetenskapligt säkerställt att vaccinet inte har några allvarliga biverkningar. Tack vare stark och snabb finansiering och globalt samarbete har framtagandet av vaccin kunnat gå så fort. Virusets genetiska kod är också lik koden för ett annat coronavirus, SARS, vilket ytterligare underlättade framtagandet av coronavaccinerna. 

Över 12 000 människor har redan dött på grund av coronaviruset i Sverige. Så småningom kommer även den breda allmänheten kunna vaccinera sig och då har vi en chans att gå mot bättre tider. Att skydda varandra. För det är nog med sjukdom och död nu.

Vaccinera dig för att skydda dig själv och de du älskar. För dina medmänniskor. Det är solidaritet, den finaste formen av kärlek. 

 

Sofia Hvittfeldt, förbundsstyrelseledamot S-studenter