Anders Tegnell. Bild: Frankie Fouganthin/Wikimedia commons.

vaccin På tisdagen kunde Folkhälsomyndigheten för första gången rapportera hur många som vaccinerat sig hittills i Sverige. Fördröjningen beror på att systemen för automatisk överföring av siffror inte fanns på plats tidigare.

Det har dröjt att få in tillförlitliga siffror på hur många som hittills har vaccinerats mot covid-19 runt om i Sverige. På tisdagen kunde Folkhälsomyndigheten till slut presentera en siffra på 80 000 använda doser vaccin, vilket är ungefär hälften så många som har distribuerats.

Ännu har bara sju till åtta regioner, enligt Folkhälsomyndigheten, fått på plats en automatisk inrapportering från journalsystemet till det nationella vaccinationsregistret.

– Det kommer att ta ett par veckor innan de får ordning på det. Som det ser ut nu, enligt de planer vi har fått inrapporterade, så bör alla de stora journalsystemen vara uppe och kunna rulla in data om en dryg vecka, 14 dagar någonstans, sa Anders Tegnell till Dagens Arena på tisdagen.

Orsaken till att system för att snabbt kunna överföra vaccinationsdata till vaccinationsregistret inte tidigare har funnits på plats, är enligt Folkhälsomyndigheten att det är nya aktörer och journalsystem som nu arbetar med vaccinationer och ska in i systemet.

– Det var anpassningen från dem som förbereddes under senhösten, för att vi fick uppdraget och regionerna fick resurser för att göra det. Men lagstiftningen infördes inte förrän första januari, och tyvärr är det ofta så att när man väl ska starta något på allvar uppträder en del sena problem man måste rätta till. Det är det här sista fixet man hållit på med under de här två-tre veckorna, säger Anders Tegnell.

I vanliga fall sker en regelbunden inrapportering av barnvaccinationer till vaccinationsregistret, men den går via barnavårdscentraler. Även där finns, enligt Folkhälsomyndighetens hemsida, en valmöjlighet att rapportera in helt manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt, men enligt Anders Tegnell har i princip alla regioner på plats en automatisk rapportering av barnvaccinationer.

 När man ska gå vidare och vaccinera större grupper, kommer det riskera att uppstå flaskhalsar igen i rapporteringen när fler vårdgivare ska in i systemet?

– Inte som vi ser det, för när vi har klarat av det här har vi de stora journalhanteringssystemen som fungerar. Och det borde inte spela någon större roll om det är fler aktörer som ska leverera in eller inte.

Socialminister Lena Hallengren (S) kan inte svara på om det fanns ett system för automatisk inrapportering på plats under svininfluensan, som också var en nationell vaccinering. Att allting hittills inte har flutit på i rapporteringen tycker hon inte att man ska dra för stora växlar på.

– Det har gått ungefär två veckor så jag vill väl ändå lite dämpa det här med ”varför fungerar inte det här?”. Regionerna ska rapportera in, men automatiseringen handlar hela tiden om att skapa nya delar av ett register. Vi har större ambitioner med registret än att bara kunna läsa att någon vaccinerats. Vem har fått vilket vaccin, vem har fått dos nummer två? Så det är många delar i det här vaccinationssystemet, säger Lena Hallengren på onsdagen.

På frågan om hur lång eftersläpning man ska kunna ha mellan att någon får en spruta tills att vaccineringen finns registrerad i det nationella vaccinationsregistret säger hon:

– Vi har ingen ambition om eftersläpning. Ambitionen är att vi ska kunna ha en automatisk överföring. Det är också det Folkhälsomyndigheten har sagt ska finnas på plats om ett par veckor.

När Dagens Arena talar med vaccinsamordnarna i Västra Götalandsregionen och Region Skåne uppger båda att automatisk inrapportering av vaccinationer finns på plats. Inom Region Skåne har registringen av vaccinationer istället släpat efter på grund av att vaccinationerna först registreras på papper, och inte i journalsystemet.

– Systemet och överföringen finns på plats, men det har inte varit prioriterat att journalföra vaccinationer, eftersom vi har prioriterat att genomföra vaccinationer, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare på Region Skåne.