De har ägnat sig åt ljusskygga affärer, trots att de håvat in miljoner på sänkt arbetsgivaravgift och sänkt restaurangmoms.

Häromdagen avslöjades att minst två chefer på McDonalds tjänat pengar på att sälja arbetstillstånd.  Men det är bara toppen på ett isberg. De nya regler för arbetskraftsinvandring, som Miljöpartiet hjälpte högerregeringen att få igenom för några år sedan, betydde att maktbalansen i den här sortens frågor försköts till att ske på arbetsgivarnas villkor.

De nya reglerna öppnade nämligen för en försäljning av arbetstillstånd.

Därför har vi vid sidan av väl fungerande arbetskraftsinvandring fått en moralisk och social gråzon, som ingen i dag riktigt vet omfattningen av. En uppskattning är att mellan 5 000 och 10 000 arbetstillstånd säljs per år.

För det första rör det sig om ren människohandel– att människor får betala dyrt för att komma hit, utan att det finns några arbeten. Sedan har vi de oseriösa arbetsgivarna som säljer arbetstillstånd till verkliga  jobb, men där dessa utförs till löner och arbetstider långt under avtal. Människor trampas på och förnedras, under hot om att de som opponerar sig annars skickas hem.

Eftersom facken numera vare sig får eller har resurser nog att kontrollera alla avtalsbrott, har deras strategi varit att vädja till de seriösa arbetsgivarna och deras organisationer – att det ligger också i deras intresse att inte konkurreras ut av de oseriösa firmorna.

Avslöjandena om McDonalds visar att gränsen mellan seriösa och oseriösa företag inte är knivskarp. Företaget har ägnat sig åt dessa ljusskygga affärer, trots att man håvat in miljoner på sänkt arbetsgivaravgift för unga som anställs och på den sänkta restaurangmomsen.

Visserligen har McDonalds själva polisanmält saken, men de penningtransaktioner som skett är knappast olagliga och nästan omöjliga att bevisa.

För alla vi som menar att Sverige behöver en arbetskraftsinvandring, om än i mer ordnade former, är handeln med arbetstillstånd ett stort bakslag.

McDonalds har de senaste tre åren ansökt om arbetstillstånd för 209 pakistanier enbart i Stockholm. Det är djupt oroväckande om det skulle visa sig att företaget gett flyktingungdomar som för ett jobb betalar 100 000 kr under bordet ett försteg framför svenskfödda arbetssökande.

Högerregeringen har ytterst ansvaret för den anarki som uppstått. Man erövrade regeringsmakten på löftet att göra något åt utanförskapet, men öppnade i själva verket för nya utanförskap.  Man anklagade Socialdemokraterna för att vara ”bidragspartiet”, men skapade nya bidragstagare, som McDonalds.

Det som hänt på McDonalds bekräftar bilden av att regeringens politik på ännu ett område gått in i väggen.