Egentligen borde vi inte ha den här debatten. Självklart borde Julian Assange komma till Sverige för att häktas och förhöras i enlighet med Stockholms tingsrätts och Svea hovrätts beslut. Men Sveriges rättsvidriga utlämning av Ahmed Agiza och Mohammed al-Zeri till tortyr i Egypten 2001 har lämnat en bitter eftersmak. Liksom det sätt på vilket USA:s rättssystem har fungerat under kriget mot terrorismen.

Bör då Julian Assange komma till Sverige? Ja. Han är begärd häktad och Åklagarmyndigheten menar att vid denna typ av brott bör den förhörda vara närvarande vid förhöret. Häktningen säkerställer sedan att den åtalade finns på plats vid ett eventuellt åtal och rättegång. Likhet inför lagen är en grundprincip i ett rättvist rättssystem. Principen kan inte kompromissas och bör försvaras, särskilt ur ett rättviseperspektiv. Samma regler måste gälla oavsett vad den åtalade har för synpunkter på det svenska rättssystemet.

Bör Sverige ge Julian Assange en försäkran om att han inte utlämnas till USA? Nej. Likhet inför lagen måste naturligtvis gälla även här. En eventuell begäran om utlämning till USA måste behandlas om den blir aktuell.

Löper Assange större risk att utlämnas till USA i Sverige än i Storbritannien? Trots det svenska fallet med egyptierna så tycks detta vara en missuppfattning. Dels är det troligt att Storbritannien skulle bifalla en eventuell förfrågan om utlämning av Julian Assange till USA. Storbritannien har en historia av utlämningar till USA och utlämnade så sent som i april fem misstänkta terrorister som också var brittiska medborgare. Dels måste Sverige ha Storbritanniens godkännande om man vill lämna ut Julian Assange till USA. Julian Assange torde därmed ha ett något bättre skydd mot en eventuell begäran om utlämning till USA i Sverige än i Storbritannien.

Bör Sverige utlämna Assange om USA begär det? Troligen inte. Julian Assange riskerar då att sättas i ett Supermax-fängelse, om han bedöms ”hota den nationella eller internationella säkerheten”. Supermax-fängelser kritiseras regelbundet av människorättsorganisationer för omänsklig behandling. En FN-rapport finner Supermax-fängelsernas isoleringsceller ”omänskliga och förnedrande”, det vill säga vad som enligt artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna förbjuder utlämning.

Europadomstolen godkände dock i våras utlämningar av till exempel de brittiska misstänkta terroristerna till USA trots risken att de riskerade att sättas i Supermax-fängelse. Om Julian Assange begärs utlämnad till USA och begär asyl i Sverige måste svensk domstol göra en oberoende bedömning hans rätt till asyl i enlighet med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Ett måhända osannolikt men inte omöjligt scenario är därmed att Julian Assange får asyl i Sverige.