Susanna Gideonsson, Cecilia Berggren

debatt Hälften av de handelsanställda har inte fått någon kompetensutveckling alls det senaste året. Politiska förslag från alliansen ger en skrämmande bild av ytterligare försämringar som slår hårt mot handeln, skriver Susanna Gideonsson förbundsordförande och Cecilia Berggren, utredare i Handelsanställdas förbund.

Handelsbranschen utvecklas i snabb takt, framför allt genom teknikutveckling och digitalisering.

Men brist på kompetent arbetskraft påverkar företagens möjlighet att rekrytera och hindrar branschens tillväxt. Det gör också arbetsvillkoren – otrygga anställningar och brist på utvecklingsmöjligheter leder till att så många som en tredjedel av alla butiksanställda lämnar branschen varje år.

Vi ser stora hot mot en fortsatt stark handel, och i valrörelsen stora hot mot anställdas villkor. Hot som tillsammans oroar oss.

När vi frågar våra medlemmar om kompetensutveckling, i en rapport som släpps idag, visar den att:

  • Hälften av de tillfrågade inte har fått någon form av personalutbildning det senaste året. Ingen kurs i säljteknik, ingen utbildning i datasystemet, ingen påfyllning av kunskap om sortimentet.
  • 67 procent av de tillfrågade anser att den kompetensutbildning de får via sina arbetsgivare är otillräcklig.
  • De få utbildningar som genomförs fokuserar på arbetsplatsspecifik kunskap. Satsningar på kunskap som är mer generell och går att använda i det fortsatta yrkeslivet saknas.
  • De som har en visstidsanställning eller jobbar på deltid får klart minst utbildning.
  • Alla mest skiljer det sig åt mellan hel- och deltidsarbetande.

Medan 57 procent av de heltidsanställda i handeln får utbildning är det endast 38 procent av de deltidsanställda som erbjuds detta. Av de tillsvidareanställda har 55 procent fått utbildning det senaste året jämfört med 48 procent av de visstidsanställda.

De borgerliga partierna med stöd av SD föreslår olika typer av låglönejobb där lönerna sänks och anställningstryggheten försvinner.

Under ett långt yrkesliv är det naturligt att vilja byta jobb eller bransch och att vidareutbilda sig kontinuerligt.

  • Men tre av fyra Handelsmedlemmar som tror sig behöva vidareutbildning i framtiden ser hinder. Svårt att kombinera jobb med studier och problem att försörja sig under studietiden är de vanligaste.

De borgerliga partierna med stöd av SD föreslår olika typer av låglönejobb där lönerna sänks och anställningstryggheten försvinner.

Många handelsanställda trivs med sina jobb och ser handeln som en rolig och spännande bransch. Ändå säger nära hälften av de svarande under 30 år i undersökningen att de planerar att byta bransch. Den främsta anledningen är dåliga arbetsvillkor, därefter kommer för lite kompetensutveckling och stressig, dålig arbetsmiljö.

Samtidigt som en dyster bild av arbetsvillkoren på svensk arbetsmarknad visar sig ser vi politiska förslag om ytterligare försämringar. Bilden blir skrämmande.

De borgerliga partierna med stöd av SD föreslår olika typer av låglönejobb där lönerna sänks och anställningstryggheten försvinner.

Vad gör det med företagens vilja att satsa på kompetensutveckling? Vad gör det med ungas vilja att förkovra sig och stanna i branschen?

Samma partier motsätter sig Socialdemokraternas förslag om att ta bort anställningsformen allmän visstid.

En anställningsform som gör att anställda inte vet från dag till dag vilken arbetstid, eller lön de har. En anställningsform som cementerar otrygghet och skapar ett starkare beroendeförhållande till arbetsgivaren.

I Handels pågående kampanj #hejdåvisstid strömmar det in exempel från vardagen för de som är anställda på allmän visstid. Att på tio år ha haft 18 olika allmän visstidsanställningar hos två olika arbetsgivare är bara ett exempel. Att planera och genomföra kompetensutveckling underlättas naturligtvis inte av den sortens planering av arbetstid.

Om kompetens ska stanna kvar i handeln och arbetsgivare ska lyckas attrahera rätt arbetskraft krävs rejäla satsningar på de anställda och förbättrade villkor i branschen och på arbetsmarknaden i stort.

  • Skrota allmän visstid, huvudregeln ska vara trygga anställningar.
  • Stoppa förslagen om låglönejobb där lönerna sätts av politiker. Skydda den svenska modellen.
  • Förbättra möjligheten att yrkesväxla mitt i livet. Det saknas vägledning och dagens studiestödssystem är inte anpassat för dem som jobbar. Utbildningssystemet förutsätter ofta heltidsstudier. Allt detta måste förändras.
  • Anpassa socialförsäkringssystemen så att även de med otrygga anställningar kan ta del av dem. Bland handelsanställda hamnar många utanför trygghetssystemen och får svårt att klara sig vid en frånvaro från arbetsmarknaden.

Företagens ansvar är stort, men vilket vägval politikerna gör efter valet är minst lika viktigt för en fortsatt stark handel där anställda trivs och vill utvecklas.

Susanna Gideonsson är ordförande i Handelsanställdas förbund

Cecilia Berggren är utredare Handelsanställdas förbund, och rapportförfattare till En kompetent handel, Omställning och kompetensförsörjning i handeln.

Fakta om rapporten:

Under oktober 2017 tillfrågades 1 520 personer som är medlemmar i Handels av Novus. Resultaten är viktade på kön och ålder. Därtill har statistik från SCB använts.