Foto: Jonna Thomasson
Foto: Jonna Thomasson

Som politiker la hon grunden för en ny mångmiljardmarknad för privat vård. Nu anställs Filippa Reinfeldt av ett av de företag som kommer att skörda frukterna.

För två decennier sedan gick endast några få procent av Stockholms sjukvårdsbudget till verksamheter som drevs i privat regi. I huvudsak handlade det om några privatpraktiserande läkare, stiftelser och ideella föreningar.

I dag går runt 35 procent av budgeten på runt 50 miljarder kronor till sjukvårdsverksamhet som nästan uteslutande ägs av vinstsyftande aktiebolag. Det är big business. Stockholms står i en klass för sig.

Ingen politiker har betytt lika mycket för utvecklingen som moderaten Filippa Reinfeldt.

För två månader sedan lämnade hon politiken. I dag kom nyheten att hon blir lobbyist åt en av de stora vårddrakarna. Ett riskkapitalbolag som inte hade varit någonting utan hennes politik: Wallenbergägda Aleris.

Bara det är oerhört geggigt. Men det blir värre.

Sjukvården i Stockholm står inför en enorm omorganisering. Det innebär i praktiken att en stor del av den i dag offentliga sjukhusvården i framtiden kommer att privatiseras. Vårdjättarna slåss just nu för att ta position inför pengaregnet.

I landstingets så kallade Framtidsplan skissas bilden upp av ett framtida hierarkiskt sjukvårdssystem med Nya Karolinska i Solna högst upp på täppan. Sjukhuset ska inte längre ha en öppen akutmottagning utan endast syssla med högspecialiserad vård.

annons_spalt_da_ram_passad
Men för att inte de andra akutsjukhusen ska översvämmas av de patienter som tidigare åkte till Karolinska ska även de börja sortera och bara ta emot de patienter som verkligen är i behov av slutenvård.

Alla andra mindre vårdkrävande patienter ska i framtiden tas emot ute på närsjukhus som i Enskedalen eller Sollentuna. Även all annan vård som är mer eller mindre standardiserad ska flyttas ut från akutsjukhusen till dessa närsjukhus.

Men. Verksamheterna ute på närsjukhusen kommer inte drivas av det offentliga. Den typen av specialistvård omfattas redan av vårdval med fri etableringsrätt för vårdföretagen.

Alla de patienter som i framtiden trycks ut ur den offentliga vården kommer därmed tas om hand av privata vinstdrivande bolag.

För vårdföretagen innebär den nya omorganiseringen nya marknadsandelar att plocka. Redan vid 2018 räknar man med att marknaden växt med runt 20 000 vårdtillfällen och 300 000 öppenvårdsbesök.

Det är värt många miljarder.

I den processen är Filippa Reinfeldt inte bara värdefull för sitt stora kontaktnät och erfarenhet som politiker. Det ÄR hennes politik som förverkligas. Hon vet EXAKT var de nya slantarna kan hämtas in. För en vinstmaximerande vårdjätte som Aleris måste hon vara fullständigt ovärderlig.

Det är inte bara lite geggigt. Det känns fullständigt korrupt.