Nyhet Multinationella företag missleder kunder och investerare med sina klimatlöften. I stället för att fokusera på utsläppen förlitar de sig alltför mycket på klimatkompenseringar, menar ny uppmärksammad rapport.

Flera av världens största företag vidtar inte tillräckliga åtgärder för att kraftigt reducera sina koldioxidutsläpp. Trots deras klimatlöften om nettonollutsläpp av klimatgaser. Det visar en ny rapport från miljöorganisationerna NewClimate Insititute och Carbon Market Watch.

Rapportförfattarna har undersökt hur 25 multinationella företag agerar i förhållande till sina klimatlöften. De konstaterar att flera av företagen, däribland IkeaE.ON, Amazon, Deutsche Post DHL och Nestlé, missleder sina konsumenter och investerare. Detta genom att bland annat använda metoder som, enligt rapportförfattarna, gör deras miljömål relativt meningslösa. Eller genom att exkludera huvudsakliga delar av deras verksamhet i deras utsläppskalkyler.

Trots att företagen avlagt löfte om nettonollutsläpp av klimatgaser, under olika perioder mellan 2030-2050, kommer de i genomsnitt endast minska sina utsläpp med 40 procent. Medan målet om nettonollutsläpp antyder en minskning med 100 procent. I rapporten mäter författarna företagens ”integritet” från väldigt låg till hög. Elva företag har väldigt låg integritet, tio har låg och endast tre företag har måttlig integritet. Inget av företagen når toppbetyg.

– Missledande reklam från företag har betydande effekter på konsumenter och lagstiftare. Vi är lurade att tro att dessa företag tar tillräckligt ansvar, när det inte alls stämmer överens med verkligheten. Utan mer reglering kommer detta att fortsätta. Vi behöver regeringar och tillsynsorgan som kliver fram och sätter stopp för denna greenwashing-trend, säger Gilles Dufrasne från Carbon Market Watch i ett pressmeddelande.

Bland de 25 företag som rapportförfattarna har tittat förlitar sig 24 av dem på koldioxidkompensation. Kompenseringarnas effekter är debatterade. Det handlar om att företag bidrar till projekt som ska reducera utsläppen, till exempel återplantering av skog, för att kompensera för klimatutsläpp på andra håll. 

Rapportförfattarna menar att återplanteringen visserligen absorberar koldioxid, men att metoden inte är en ideal långsiktig lösning eftersom skogar kan avverkas eller förstöras i skogsbränder. Vilket släpper lös koldioxiden i luften igen. 

Enligt rapporten presenterar de flesta av företagen vag information om hur de mäter effekterna av deras utsläppsminskningar. Flera av dem har också överdrivit sin användning av förnybar energi, påpekar författarna.

Amazons nettonoll-mål 2040 är ogrundat, enligt rapporten. Författarna framhåller att det är oklart om Amazons mål refererar till koldioxid eller utsläpp av samtliga växthusgaser. De menar också att det inte är tydligt i vilken grad Amazon planerar att minska sina egna utsläpp. I motsats till att köpa koldioxidkompenserade krediter som är beroende av naturbaserade lösningar.

Amazon motsätter sig dock att deras nettonoll-mål är baserat på kompensationer. De säger också att de har varit transparenta kring deras investeringar i naturbaserade lösningar. Företaget uppger att de är på väg mot att bedriva verksamheten med 100 procent förnybar energi år 2025. Fem år innan det ursprungliga målet 2030. Vid 2030 ska de också distribuera 100 000 elektriska leveransfordon.

Nestlé, ett av företagen med lägst integritet, har enligt rapporten planer på att minska utsläpp som endast rör vissa delar av verksamheten. Och företagets nettonoll-mål lutar sig bara mot koldioxidkompensationer.

»Ett växande antal klimatlöften, kombinerat med fragmenterade riktningar, betyder att det är svårare än någonsin att skilja mellan verkligt klimatledarskap och ogrundad ’greenwashing’«, skriver författarna i rapporten.

Rapporten har fått kritik från experter för att vara alltför kritisk mot klimatkompenseringar.

– Skogsbaserade kompenseringar är utmanande, men de kan ha verklig betydelse. En alltför stark betoning på en väg bort från koldioxid som inte inkluderar kompenseringar kommer att försena framstegen och höja kostnaden, säger Christopher Field, föreståndare på Stanford Woords Institute for the Environment vid Stanford University, till den amerikanska public service-kanalen NPR.

Enligt en av rapportens författare, Thomas Day, är det bättre om företagen inte klimatkompenserar. Han anser att det är mer transparent och konstruktivt. Om inte företag minskar sina utsläpp med 90 procent fram till 2030, ska de inte hävda att de kommer att nå nettonoll-målet då, understryker han.

Elbolaget E.ON, ett företag som har väldigt låg integritet enligt rapporten, kallar rapporten för ”metodologiskt inkorrekt” och menar att resultaten är missledande.

Nestlé säger att de ”välkomnar granskning av våra handlingar och åtaganden gällande klimatförändringarna”. De anser dock att rapporten brister i förståelse för deras approach och att den innehåller flera faktafel. Företaget framhäver att deras strategi validerats av Science-Based Targets Initiative, en organisation som hjälper företag att sätta mål för utsläppsminskningar i linje med klimatvetenskap och Parisavtalet.

Livsmedelsföretaget Unilever, som också har låg integritet enligt NewClimate Institute, säger att de vidhåller andra perspektiv kring några av rapportens element. Men de välkomnar en oberoende analys av deras framsteg och säger att de har börjat att föra en ”produktiv dialog” med NewClimate Institute för att veta hur de kan utveckla sin strategi.