Bild: Martin Fisch/Flickr

klimatförändringar De globala utsläppen av koldioxid väntas öka med 2,7 procent jämfört med 2017. Det beror på en ökad användning av kol, olja och gas.

Rapporten som visar att koldioxidutsläppen fortsätter att öka kommer från forskare vid University of East Anglia och Global Carbon Project, skriver DN.

Enligt forskarnas beräkningar kommer utsläppen av koldioxid bli 37,1 miljarder ton under 2018, vilket motsvarar en ökning med 2,7 procent jämfört med året innan. Anledningen är att kolanvändningen ökar för andra året i rad, samt på ett fortsatt ökat användande av olja och gas.

– Den globala efterfrågan på energi ökat i högre takt än fossila bränslen fasas ut. Förnybar energi ökar snabbt men ännu inte tillräckligt snabbt för att vända den globala utsläppstrenden, säger professor Corinne Le Quéré, chef för Tyndall Centre för klimatforskning och huvudförfattare till studien, till DN.

Oljeanvändningen växer starkt i de flesta regioner, vilket ger ökade utsläpp från bilar och lastbilar, men även flyget driver upp oljeanvändningen. Gasanvändningen ökar när industrin ställer om och minskar sin kolanvändning.

Under 2014-2016 låg utsläppen av koldioxid still, vilket väckte förhoppningar om att utsläppen kunde börja minska. Men under 2017 ökade utsläppen med 1,6 procent.

De enskilt största utsläpparna är Kina, följt av USA, EU, Indien och Ryssland.