Strejkrätten Flera tusen antas samlas i Stockholm för att manifestera mot de inskränkningar i strejkrätten som flera fackförbund tillsammans med arbetsgivarparterna kommit överens om. »Riskminimering« menar LO. »Snömos« hävdar demonstranterna. 

Gräsrötterna har reagerat och säger nu ifrån, så förklarar Liv Marend, presskommunikatör för Strike Back, bakgrunden till helgens manifestation utanför LO-borgen i Stockholm.

Dagen har planerats i snart ett halvår och målsättningen är att lyfta frågan om inskränkt strejkrätt på agendan innan valet.

– När vi såg vart utvecklingen var på väg så var det helt uppenbart att det var konflikten i Göteborgs hamn som användes som en ursäkt för att ge sig på strejkrätten, och då började vi prata om hur vi skulle kunna göra för att få frågan att synas, säger Liv Marend.

Strike Back är ett nätverk av fackligt engagerade individer vars enda syfte är att arrangera den här dagen, som vänder sig emot den inskränkning av strejkrätten som det avtal som flera av arbetsmarknadens parter tagit i hand om innebär.

Själva förslaget tecknades mellan arbetsmarknadens parter i juni i år och innebär att det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Inte heller görs några inskränkningar i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Nio av LO:s 14 förbund har representanter på plats för att delta i manifestationen. Flera grupper inom TCO- och Saco-förbunden har också ställt sig kritiska till överenskommelsen, i bland hela fack, exempelvis ST

Foto: Elsa Persson

 

De som ska tala på lördag representerar formellt 20 000 fackligt anslutna medlemmar.

En av dem som ska tala är Eva Karlsson, från Vårdförbundet. Hennes uttalande representerar hela förbundets Västerbotten-avdelning, med 5100 medlemmar.

“Vi är oerhört oroliga, upprörda och besvikna på våra centralorganisationer som har skrivit ett förslag till avtal som innebär allvarliga inskränkningar i strejkrätten. Vi måste visa våra fackliga organisationer, våra politiker men också väcka de människor som ännu inte insett vidden av vad det här kan komma att innebära. Vi vill mobilisera så att fler får upp ögonen för vad som faktiskt pågår och också väljer att engagera sig i sina fackföreningar, i sina lokala klubbar och på sina arbetsplatser. Vi kommer gemensamt att arbeta för att hålla liv i frågan och väcka opinion, för så här får det inte gå till!”.

20 000 av 1,5 miljoner, som hela LO-kollektivet organiserar, låter inte så mycket, men Liv Marend menar att många fler medlemmar upprörs över förslaget.

– Det finns en stor vrede och besvikelse bland gräsrötterna inom LO-kollektivet, det har blivit väldigt tydligt i det här arbetet. De trodde aldrig i sin vildaste fantasi att fackliga företrädare aktivt skulle gå med på en överenskommelse som innebär inskränkningar i strejkrätten.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är medveten om att många är upprörda, men säger att det ingår i det fackliga arbetet.

– När man representerar 1,5 miljoner medlemmar är det alltid några som blir missnöjda. Vi valde att försöka ta ansvar för en helhet och behöver ta svåra beslut ibland. I sådana situationer kan man behöva ställa sig frågan vad det får för konsekvenser om vi inte gör det här? För vår del handlar det mycket om riskminimering helt enkelt.

Höstens val är bara ett par veckor bort. Torbjörn Johansson säger att det självklart fanns med i kalkylen när beslutet fattades. I det politiska landskapet som det ser ut i dag finns det en politisk majoritet som vill begränsa strejkrätten ännu mer, och det har man från LO:s håll förhållit sig till.

– Vi har ett ansvar som är större än att vi kan säga, det skiter vi, nu kör vi och så får det gå åt helvete med musik då. Vi måste göra det som vi ser vara det bästa i den situation vi befinner oss i. Vi menar att de förslag som ligger i utredningen påverkar oss på ett sämre sätt än vårt eget.

Han anser att LO utifrån de förbund som de representerar och ingår i så blir det ingen försämrad strejkrätt. Men det är en bild som Liv Marend inte delar.

– De på gräsrotsnivå har också pratar om att det här förändringarna kommer få konsekvenser även för deras förbund. Folk som är organiserade i Transport och Hotell och Restaurang har verkligen uttryckt sådana farhågor.

– Det är rent snömos att man har gjort det här för att man är orolig för en borgerlig regering. Vi befinner oss i ett skede där totalitära, antidemokratiska värderingar får mer och mer stöd och att i det läget var med och begränsa löntagares möjlighet att påverka och agera på arbetsplatsen känns historielöst och helt fel väg att gå, säger Liv Marend.

Manifestationen vid Norra Bantorget i Stockholm tros locka mellan 2000 – 5000 personer. Utöver fackliga talare kommer även forskare, arbetsrättsjurister och kulturpersonligheter vara på plats.