Provtagningskit från Doktor24

Corona Så gott som alla vårdgivare vittnar om att trycket för att beställa ett PCR-test är högt – ibland för högt för att tillgodose behoven. Men Dagens Arena kan beställa flera test hos samma vårdgivare inom loppet av ett par dagar. Vårdgivaren kan fakturera regionen full taxa.

Det är högt tryck på att få beställa ett PCR-test för pågående covid-19. Så gott som alla regionerna och de privata vårdaktörer som Dagens Arena har varit i kontakt med uppger att det är svårt att tillgodose behoven.

Provtagningen ska göras när en person har symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar men minst 24 timmar från insjuknandet. Enligt Folkhälsomyndigheten anses PCR-positiva personer, som varit isolerade i hemmet, som smittfria efter sju dygn sedan insjuknandet – även om symptom kvarstår, om personen varit feberfri i minst två dygn.

Doktor24 beställs ett PCR-test genom först en chatt med en bot och efter det chattar patienten med en läkare. Enligt kommunikationschef Sara Dannborg görs först en sållning av »en AI-bot och de som av boten bedöms ha relevanta symptom får en fråga om de vill träffa läkare digitalt för att diskutera test«.

Vill du ändå testa dig?

När Dagens Arenas reporter anger för boten att sjukdomssymptom uppstod för mellan 6 och 10 dagar sedan kommer det till svar att »då det gått mer än 5 dagar sedan du fick symptom minskar sannolikheten att virus hittas vid provtagning. Vill du ändå ta provet?«

– Boten erbjuder dig testet, och i och med det att få prata med en läkare för att det faktiskt kan vara så att du fyllt i fel, eller att det är mer komplicerat än så. Att boten upplyser dig om att sannolikheten för att hitta virus är låg då du uppgivit att symptomen uppkom för över fem dagar sedan är ofta mer information än vad 1177 ger, säger Sara Dannborg

En av Doktor24:s operativt ansvariga läkare låter hälsa genom Sara Dannborg att visserligen rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning inom 7 dagar från det att en person fått symptom, men eftersom att vissa regioner provtar »mer liberalt oavsett symptonduration« har Doktor24 valt att att inte sätta någon absolut gräns för symptomduration vid provtagning.

»Patienter som anger >5 dagars symptomlängd får information om att provets känslighet minskar över tid men har valet att ändå gå vidare till provtagning. Att vi inte stängt av valet att gå vidare till att diskutera med läkare beror bland annat på att vi sett att den som verkligen önskar provtagning då kommer att börja om och ange en kortare symptomduration för att få ta test. Detta leder i så fall till att vi riskerar att få fel information från patienten och patienten kan få felaktiga råd rörande isolering, smittsamhet med mera.«

Vidare skriver Doktor24 att de i provtagningsprocessen litar på vad patienterna uppger och att de inte kan »lika lite som andra vårdgivare, för en given patient garantera en viss symptomlängd.«

»Vår data visar att det är ca 18% som anger symptom >5 dagar när de söker och av dessa väljer nästan 40% själva att inte gå vidare till provtagning. Resultatet är att det endast är 11% av de provtagna patienterna som uppgivit symptom >5 dagar, det vill säga en mycket liten andel av det totala antalet individer som provtas.«

Ingen medicinsk bedömning

De läkare som Dagens Arenas reporter sedan träffar digitalt ställer inga frågor alls utöver om de ska lägga en beställning på ett PCR-test. Ingen uppföljning kring symptom, hur länge symptomen varat eller hur stort behovet av ett test verkligen är. Ingen medicinsk bedömning överhuvudtaget.

Att läkarna inte ställde några följdfrågor beror enligt Doktor 24 på att »troligtvis räckte informationen som uppgivit i chatten, som läkaren läser innan besöket, för att fatta beslut om indikation för PCR-provtagning och läkaren bedömde att inga andra frågor behövdes.«

Frågorna som boten ställer inför kontakt med läkare rör om personen tidigare har diagnostiserats med covid-19, tidigare testats för antikroppar för viruset och om personen sedan februari varit sjuk och blivit frisk.

 

Högt tryck på PCR-tester

Doktor24:s läkare är tydligt instruerade i att informera om att provtagning senare i sjukdomsförloppet riskerar att leda till falskt negativt resultat, det vill säga att man har virus och potentiellt är smittsam men att man inte upptäcker det i provet,  och »det finns färdigskrivna fraser som ska användas«.

Vilket också läkarna som Dagens Arenas reporter chattar med gör, och då inte genom någon ställd fråga, utan just genom ett färdigskrivet stycke text som avslutas med att informera patienten om hur testningen går till.

 

Doktor24 har, likt de flesta både statliga och privata vårdaktörerna, uppgett att det är ett högt tryck på PCR-testerna. Det har lett till långa väntetider på många håll. Så även för Doktor24.

Läs mer: Är maxkapaciteten för testning uppnådd?

Trots det tillåts Dagens Arenas reporter beställa flera test på sitt eget personnummer under samma vecka. Även då det tydligt står att provtagningskitet är kopplat till just personnumret. Inom loppet av tre dagar är två tester beställda. Genom att samma information uppgets till Doktor24 boten, utan att några frågor ställs av läkarna.

En av Doktor24:s operativt ansvariga läkare skriver: »Vår leverantör av tester har hela tiden haft tillräcklig kapacitet för att hantera beställda volymer.«

Fakturerar regionen

För varje testremiss för patient som uppger symptom kan Doktor24, likt alla andra vårdgivare privat som regionsägd,  fakturera 230 kronor. Utanför garantiersättningen.

Garantiersättningen beskriver Christoffer Bernsköld enhetschef allmänmedicin vid Region Stockholm som en garanterad nivå på besöksersättningen, baserat på den ersättning vårdgivaren fick i februari.

»Detta baseras på att de har behövt ändra sin arbetssätt för att kunna hantera de riktlinjer och rekommendationer som gäller under pandemin. Anledningen till att detta in ingår i garantiersättningen baseras på att det faller utanför deras ordinarie uppdrag och att det är prioriterat att provtagning för dessa patienter kan genomföras.«

Enligt Sara Dannborg är det dock bara cirka hälften av de som söker för PCR-test som får en rekommendation att träffa läkare för att få en testremiss.Hon skriver i ett mejl: »Sedan gör även läkaren en bedömning av symtom och annat. Så, av alla som påbörjar en PCR-triagering för att få ett test är det omkring 30 procent som resulterar i ett läkarbesök som vi får ersättning för.«

Vid negativt testresultat ges besked digitalt av administrativ personal och ger ingen ersättning. De skickar dock med förhållningsregler, trots negativt svar.

Vid positivt testresultat bokas ett digitalt läkarbesök eftersom patienten ofta behöver medicinsk rådgivning men också för att Doktor24 enligt smittskyddslagen måste inleda en smittspårning.

»Vi har kontrollerat om smittspårning får göras av administrativ personal och har fått besked att den måste göras av vårdpersonal«, skriver Sara Dannborg.

Provtagningsremissen ersätts med 230 kronor. Ett vårdbesök, digitalt läkarbesök, med 260 kronor.