Covid-testning och Ida Kedling, Region Gävleborg. Bilder: Wikimedia commons och Region Gävleborg

corona Situationen för coronatestningen är ansträngd över hela landet. I Region Gävleborg gallrar man bort sökande som haft symtom för kort eller lång tid – för att säkra testens träffsäkerhet. Men väntetiden är ändå flera dagar nu.

På flera håll i landet är testkapaciteten för covid-19 ansträngd, och det är oklart i vilken utsträckning det finns outnyttjad kapacitet hos till exempel privata aktörer att kunna testa fler. Region Gävleborg beslutade redan i våras att sätta en tidsgräns där de som ansökte om att då testa sig skulle ha haft symtom i minst två dagar. Men när kapaciteten i provtagningen blev ansträngd i september – när barn och unga återgick till skola och idrott – införde man också en gräns på max sju dagars symtom.

– Vi slog av spärren efter en vecka, men slog på den igen förra veckan när trycket blev högt igen, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård på Region Gävleborg.

Sedan regionen började gallra bort personer både under två och över sju dagar, nekas 30 procent av de som vill testa sig. Men trycket är ändå väldigt stort sedan förra veckan.

– Det är jätteansträngt. Tillgången är mycket lägre än efterfrågan. Tidigare har du kunnat hämta ut ditt prov samma dag. Men idag (måndag red. anm) om man bokar får man inte provet förrän på torsdag, säger Ida Kedling.

Ansökan om provtagning sker via en upphandlad plattform där man får logga in och svara på några frågor.

– Uppger någon att man har haft symtom mindre än 48 timmar sållas man bort, och uppmanas att komma tillbaka. Samma svar gäller om du har haft symtom mer än sju dagar. För vi vet att innan två dagar och efter sju dagar är det svårare att med säkerhet säga att testsvaret stämmer, säger Ida Kedling.

Förutom begränsningen vad gäller tid med symtom, prioriteras också patienter som behöver testas inför operation, vårdpersonal i smittspårningssyfte och andra som beordrats att testa sig för smittspårning.

Men nu är trycket på testning så högt att väntetiden är tre dagar, vilket innebär att tidsgränserna inte fungerar fullt ut. Någon kan vid tidpunkten för testet ha passerat sju dagar. Därför undersöker Region Gävleborg hur man kan ytterligare kan begränsa vilka som får testa sig.

– Först tittar vi på om vi kan utöka vår egen labbkapacitet. Sen får vi i statistiken titta på: vilka är minst i behov av test? Vi erbjuder test från 1 år, medan många andra erbjuder först från tonåren. Det vi hade möte om idag var först att titta på labbkapacitet och sen ålder. I dag provat man inför operationer – kanske bör man titta på något där, säger Ida Kedling.

I bästa fall skulle regionens egna labb kunna hantera drygt 200 tester per dag, då främst för vårdpersonal, men det beror på personalresurser.

I Region Gävleborg sker all testning via det labb i Stockholm som upphandlats av Folkhälsomyndigheten. Det är också Folkhälsomyndigheten som satt ett maxtak på 1100 tester per dag för Gävleborg – en siffra som baseras på folkmängd och beror av den totala kapaciteten för testning i landet.

– Vi tycker det fungerar väldigt bra att vi kan avsätta egen personal till det de ska arbeta med. Det gör att vi har kunnat ta ungefär kring 60 000 prover hittills, helt utan att använda egen provpersonal, utom några som finns i reserv för personer som inte kan ta testet själva, säger hon.