Foto: Pixabay/ Myrabella / Wikimedia Commons

Corona Luxemburg testar flest sett till befolkning, i världen. Samtidigt strävar premiärminister Johnson efter att Storbritannien ska utföra 10 miljoner tester per dag. Dagens Arena har jämfört hur test-strategi och test-kapacitet ser ut i resten av världen och hur Sverige står sig i en jämförelse. 

En hel värld kämpar för att få smittspridningen av covid-19 under kontroll. Ett av de viktigaste verktygen är testning. Många länder togs på sängen av hur stor och komplex uppgiften var, och snart ett år in i pandemin är skillnaderna mellan länder och hur många de testar stora.

Sverige kämpade länge med att komma upp i de nivåer som tidigt sattes: 100 000 i veckan. De senaste månaderna har stadigt över 100 000 tester gjorts och sista veckan i november utfördes 267 865 PCR-tester, alltså ett test för pågående sjukdom.

Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar alla vuxna med symptom att göra ett PCR-test tidigt i sjukdomsförloppet och behoven har varit stora. Trots ökad kapacitet så uppger de flesta regioner att de slagit i taket – de kan helt enkelt inte tillgodose behoven i den takt som behövs.

Läs mer:

Trots brist – flera tester i veckan kan beställas

Är maxkapaciteten för testning uppnådd?

Att kapaciteten lämnat en del att önska har inte bara varit ett problem i Sverige. Även andra länder har brottats med liknande »barnsjukdomar« som Karin Tegmark-Wisell vid FHM kallat det.

Storbritannien

Storbritannien har likt Sverige en testningspolicy som erbjuder test till människor med symptom. Redan i april var ambitionen att dagligen utföra 100 000 test, men på grund av ökad efterfrågan har landet haft bekymmer med att tillgodose behoven under början av hösten. Idag har Storbritannien möjlighet att testa och analysera 375 000 test om dagen. Det är inklusive antikroppstest, som tar upp omkring 30 procent av kapaciteten.

Precis som i Sverige är det analyskapaciteten som skapar flaskhalsar och väntetider.

I hela landet finns omkring 400 ställen där test kan tas, inclusive drive-trough och walk-ins, mobila enheter placerade på utvalda platser och stationer på sjukhus och ålderdomshem. Sedan testningen drog i gång i mars har över 12 miljoner tester gjorts. I slutet av november testades nästan två miljoner människor enligt siffror från NHS.

USA

Ett av de länder som drabbats hårdast av covid-19 är USA. Landet har en omfattande testningspolicy där alla, även de utan symptom, har rätt att bli testade. Men tillgången har under hela året lidit brister. Amerikansk media vittnar om milslånga köer till att få testa sig, men där testerna tagit slut på direkten.

Under november utfördes dagligen omkring 11 000 – 12 000 tester. Dock vittnar andelen positiva testresultat att landet inte har smittspridningen under kontroll och att testningen inte är tillräcklig. Enligt kriterier som publicerades av WHO i maj är en riktlinje för om ett land har smittan under kontroll att bekräftade fall är färre än fem procent av de testade. USA är omkring 10 procent av testen positiva.

Men det gör inte USA unikt på något sätt. Få länder har ett positivt resultat på färre än fem procent. Sverige ligger exempelvis på 11,6 procent i skrivande stund.

Ett land som det talats mycket om, men som under hela november faktiskt har ett positivt-resultat-tal under fem procent är Indien.

Indien

Indien är det land i världen, som efter USA, har flest antal covid-19-fall. Indien försöker att öka testningen, men har haft bekymmer med tillförlitligheten på PCR-testerna bland annat på grund av att snabb-tester har använts. Policyn är att alla med symptom får testa sig. Indien har också en väl tilltagen smittspårning, där alla positiva fall smittspåras.

I somras var dock en majoritet av testerna som utfördes antigentester, och inte PCR-tester. Under oktober månad ökade antalet PCR-tester och andelen positiva svar hoppade från 6 procent till över 8 procent på en vecka.

I regionen Karnataka i södra Indien visar siffror att 17 procent av de som testat negativt i ett anigentest fick ett positivt svar när de tog ett PCR-test.

I Indiens värst drabbade delstat Maharashtra kommer rapporter om att 65 procent av de som hade symptom men som testade negativt för antigener fick positiva PCR-tester.

Ytterligare ett bekymmer för Indien, bortsett från dålig tillförlitlighet på billiga och snabba PCR-tester, har varit att kapaciteten för att analysera PCR-tester har varit begränsad i relation till kapaciteten för att analysera antigenstester. Det finns i landet totalt 61 laboratorier med möjlighet att hantera PCR-tester, och över tusen labb för antigentester.

Luxemburg

Luxemburg började mass-testa sin befolkning i maj, i förhoppning om att kunna undvika en till våg av stränga coronarestriktioner. Relativt sett till befolkning är Luxemburg det land i världen som nu testar mest. Alla som vill får testa sig, med eller utan symptom. Andelen positiva fall är 5,84 procent.

Sedan ett par dagar tillbaka har Luxemburg även sjösatt testning av representativa slumpmässigt utvalda personer i hela landet.

Luxemburg analyserar också avloppsvatten efter spår av coronaviruset. Virusnivåerna är höga.

Om inget annat uppges kommer siffrorna i artikeln från ourworldindata.org