T h: Olivera Pobra, skyddsombud på Transport.

coronatester Tusentals covid-tester har levererats till stockholmarna under veckan – i flera fall utan att smittskyddsåtgärder för taxiförarna följs. Färdtjänsten inom Region Stockholm uppger nu att de agerat för att se till att rutiner följs. I sista hand bär taxiåkarna ansvaret, uppger Arbetsmiljöverket och facket.

Igår kunde Dagens Arena berätta att många av de leveranser av covid-test som görs till privatpersoner i Stockholm, sedan testningen blev tillgänglig för alla, sker utan skyddsutrustning och genom att taxichauffören som kör ut testen räcker över de direkt i handen till den som är misstänkt sjuk i Covid-19.

Vi har sökt Region Stockholm, på vars uppdrag taxibolagen arbetar, men de hänvisade till Karolinska sjukhuset – som ansvarar för testning – som i sin tur ledde vidare till Färdtjänsten inom regionen.

Ulrik Waldau är sektionschef på Färdtjänsten i Region Stockholm.

– Vi har gett ut instruktioner till taxibolagen som handlar om hur man hanterar testen på säkert sätt. Så det finns instruktioner, men det här är igång sedan i måndags och då kan det hända att informationen inte alltid har gått ut som den ska till förarna. Och i de fall vi upptäckt att skydd inte finns har vi en dialog med

Han säger att Dagens Arenas artikel gjorde att de insåg att de måste se till att leveranserna går rätt till och tagit kontakt med de ansvariga taxibolagen igen.

– Vi skickar över det till bolagen, och säger att det här är rutinerna och att det är viktigt och även de på bolagen tycker det. Sedan har det tyvärr varit många utkörningar, ett antal tusen den här veckan, och jag tror att det är en läroprocess, säger Ulrik Waldau.

Hur rutinerna bör se ut för säker hantering vid hemleveranserna är han inte helt säker på.

– Jag måste säga att jag skulle vilja läsa rutinen direkt så jag ser hur det går till i detalj, men det som det handlar om i grunden är att det inte ska vara någon kontakt mellan den som lämnar provet och föraren.

Själv såg han var han beskriver som en exemplarisk hantering av testleverans igår på Södermalm i Stockholm, där både munskydd och handskar samt avstånd vid överlämning iakttogs.

Framöver intygar Ulrik Waldau att Färdtjänst kommer att ha kontinuerlig kontakt med taxibolagen ifråga för att se till att allt går rätt till.

Björn Olsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket kommenterar den oskyddade situationen för taxichaufförerna så här:

– Det är ju såhär att om det är smittade personer eller misstänkt smittade ska man ju inte ställa sig öga mot öga med dem. Det låter som att arbetsgivaren har gjort en dålig riskbedömning för sina arbetstagare, säger Björn Olsson.

Vem har det yttersta ansvaret för taxiförarnas säkerhet i det här fallet?

– Det är där de är anställda, det beror på om man har en åkare eller egenanställd. Om man tänker på situationen finns alla möjligheter att förändra rutinen och tala om för chaufförerna att man inte ska ta personkontakt och istället meddela att man ska lägga testen utanför dörren och backa. Det är aningen förhöjd risk när man träffar smittade jämfört med vem som helst på stan, och det borde arbetsgivaren ta hänsyn till för att inte skapa onödig oro, säger Björn Olsson.

Medan avstånd är a och o, är Arbetsmiljöverket inte lika tydliga på punkten om munskydd och handskar. Munskydd är det upp till arbetsgivaren att avgöra om det behövs i samråd med skyddsombud, och Björn Olsson påtalar risker som finns med felaktig användning av munskydd. Handskar kan vara en bra idé om föraren och den testade personen rör i testet, eller lådan där det läggs, båda två.

– Om det kommer partiklar via lådan är det inte dumt med handskar. Däremot kan virus inte krypa.

Arbetsgivaren kan göra sig skyldig till ett allvarligt tillbud i den här situationen, men någon direkt påföljd, om säkerheten inte förbättras, kan Björn Olsson inte se att det kan bli fråga om. Om en förare skulle bli coronasmittad är det ofta svårt att med säkerhet härröra det till arbetet.

– Däremot är det absolut så att om man tycker att arbetsgivaren inte har skött sig och man inte har fått instruktioner förklarat för sig då har man inget annat val än att anmäla till skyddsombud som lägger skyddsstopp.

Att det inte är så lätt med skyddsombudet i taxibranschen är något som Olivera Pobra, regionalt skyddsombud på fackförbundet Transport i Stockholm är väl bekant med. Då den fackliga organiseringen och kollektivavtalsanslutningen är låg inom taxiverksamhet, kan hon bara agera och få kännedom om situationen i de företag där Transport både har medlemmar och som har kollektivavtal.

Sedan corona bröt ut för hon en kamp för att få till tvingande åtgärder som plast eller plexiglas mellan förare och baksäte, tvång på att sitta i baksätet, handskar, munskydd och desinfektionsmöjligheter för förarna. Men då de stora taxibolagen inte är arbetsgivare utan istället alla hundratals små åkerier hamnar frågan i kläm, säger hon: åkerierna är inte medvetna om sin roll som arbetsgivare och taxibolagen hänvisar till åkarna och att de inte kan tvinga dem till några extra och ibland kostsamma åtgärder.

– Min förhoppning är att Arbetsmiljöverket ska vända sig direkt till Taxi Stockholm och Cabonline (som äger bl a Sverigetaxi, Topcab och Taxi Kurir, red.anm) och kräva åtgärder, säger Olivera Porba.

När det gäller uppgifterna om dåligt smittskydd vid hemleveranserna av tester, säger hon att hon tidigare hört om det ryktesvägen, men att hon nu ska ta tag i och kolla upp hur det ser ut.

– Jag kommer definitivt att ställa frågan till de jag kan fråga, det vill säga de arbetsgivare som har kollektivavtal och medlemmar.

Om smitta sker hos förare och går att spåra till deras arbete blir arbetsgivaren ansvarig, det vill säga åkerierna som sällan ser sig som arbetsgivare enligt Transport.

– Ja, det är åkeriernas ansvar.