FOTO: Shanon O'tool/flickr

Bara sju regioner och landsting har hittills infört Socialstyrelsens nya riktlinjer för att upptäcka livmoderhalscancer – efter att mer än tre år har gått. Samtidigt ökar antalet cancerfall.

Det var tre och ett halvt år sedan Socialstyrelsen gick ut med nya riktlinjer för hur landstingen skulle arbeta med gynekologiska cellprov, för att ha bättre chans att upptäcka fall av livmoderhalscancer.

Trots det är det ännu bara sju regioner och landsting som använder sig av de nya riktlinjerna, rapporterar DN. Samtidigt har det på kort tid skett en dramatisk ökning i antalet fall av livmoderhalscancer, från 450 till 550 fall per år.

Ökningen av cancerfall gäller framförallt kvinnor som fått tillbaka cellprovsresultat som antyder att allting ser normalt ut.

– Det är väldigt beklagligt, för att inte säga bedrövligt, säger Björn Strander, ordförande för den nationella arbetsgruppen för screeningprogrammet för livmoderhalscancer till DN.

De nya riktlinjerna går ut på att cellproven som görs på kvinnor över 30 år i första hand ska testas för hpv-virus genom ett dna-prov. I stället gör nu många landsting enligt gamla rutiner, det vill säga att de tittar efter cellförändringar i et mikroskop.

Utvecklad livmoderhalscancer föregås alltid av hpv, och hpv-testet anses därför vara en mycket känslig metod för att upptäcka cellförändringar.

Att ställa om till de nya rutinerna för screening kräver organisatoriska förändringar och mer resurser i landstingen och regionerna, vilket får Björn Strander att dra slutsatsen att det borde finnas »en gemensam pengapåse« för att genomföra förändringarna.