Foto: Patrik Theander/Flickr (beskuren bild).

Sedan Arbetsförmedlingen införde nya tuffa regler har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. De hårdare reglerna gör att arbetslösa blir av med tiotusentals kronor.

Den 1 mars i fjol införde Arbetsförmedlingen tuffare regler för de 180 000 arbetssökande som går ett arbetsmarknadsprogram, exempelvis deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller går en arbetsmarknadsutbildning, och får aktivitetsstöd.

De nya reglerna innebär att den som exempelvis inte medverkar till att ta fram en handlingsplan, inte lämnar in sin aktivitetsrapport eller tackar nej till ett jobb får indragen ersättning i upp till 45 dagar. Personer som har den högsta ersättningen, 910 kronor per dag, kan alltså bli av med sammanlagt 40 950 kronor i ett slag.

Sedan Arbetsförmedlingen införde de nya hårdare reglerna har man fattat över 146 700 beslut om indragen ersättning i en, fem, tio eller 45 dagar, visar siffror som Dagens Arena har tagit del av. Det innebär dock inte att runt 150 000 personer blivit av med sin ersättning.

– Det är ofta samma personer som får längre avstängningsperioder. Det finns personer som av olika skäl inte genomför programmen som det är tänkt, säger Björn Johansson, sektionschef på enheten Ersättningar på Arbetsförmedlingen.

Hur länge en person blir av med sin ersättning beror på hur grov förseelsen anses vara och straffet bedöms utifrån en sanktionstrappa. I de allra flesta fallen, drygt 65 000 stycken, gällde beslutet en dags indragen ersättning. Men hela 27 400 gånger har myndigheten dragit in arbetslösas ersättning i 45 dagar.

För de personer som tvingas leva helt utan ersättning i 45 dagar och sedan får tillbaka sin ersättning sänks den till det allra lägsta beloppet, 223 kronor per dag – oavsett hur mycket personen fick från början. Hur dessa personer klarar sin försörjning när de inte får någon eller väldigt låg ersättning vet inte Arbetsförmedlingen.

– Då faller ju oftast ansvaret på kommunerna. Jag förmodar att många får försörjningsstöd, säger Björn Johansson.

Det finns ingen bortre gräns för hur länge Arbetsförmedlingen kan stänga av en person från ersättning.

Kontrollenheten har 50 anställda och lönekostnader på 22 miljoner per år. Det gör enheten till en av Arbetsförmedlingens största.